Archiwa kategorii: Psalmy

Jahwe nawraca grzeszników

Panie Boże jesteś naprawdę wielki
spraw by grzesznicy dostrzegli Twoją
wspaniałość  i zawrócili ze złej drogi.
Złe drogi kończą się w szczerym polu
a Ty Jahwe spraw by umiłowano
sprawiedliwość.

Przyciągnij grzeszników do siebie
aby stali się Twoimi wyznawcami.
Czekasz na zmianę postępowania
osób, które dotąd czyniły bliźniemu zło.
Odmień ich, niech będą świętymi.

Obdarz świat pokojem i nawróceniem
uświęć nas i tchnij w nas ducha mocy.
Oczyszczaj Ukrainę, choć
pokój tam jest bardzo potrzebny.
Uczyń ze świata miejsce gdzie
panuje Boża sprawiedliwość.

Jahwe – przyśpiesz Tysiącletnie Królestwo
umocnij papieża na tronie piotrowym
odpuść nam grzechy. Wszystko niech się dzieje
w zgodzie z wolą Bożą.
Pokój.

Jahwe obroni Ukrainę

Stworzyłeś Panie Boże świat,
istnieje on już tak długo
jesteś jego władcą nie pozwól
by inni się w nim panoszyli.
Zabroń im wywoływać wojny,
niech wiedzą że tak nie można.

Niech przestaną się pastwić
nad słabszymi, którzy nie mają
karabinów czy czołgów.
Wszystkie te żelastwa niech
przestaną im działać.
Poślij Anioła Śmierci w szeregi
wojsk, które napadły na Ukrainę.

Jahwe poniż oprawców Ukrainy,
niech w Twoje imię spotka ich
zguba i samo zło. Niech ich żołnierze
omdleją i zaczną chorować, umierać
a sprzęt oprawców Ukrainy
niech się popsuje i stanie się
niesprawny do użycia.

Jahwe pomóż Ukrainie.
A tych co ją dręczą niech spotkają
wszystkie złe rzeczy, niech trąd okryje
oprawców Ukrainy i Anioł Śmierci
niech czyni co chce z oprawcami Ukrainy.

Jahwe proszę – obroń Ukrainę.
Pobłogosław ten kraj, tam jest
miejsce w którym objawiła się
Matka Boża. Ukraina to jej kraj.
A kto dręczy Ukrainę dręczy
kraj Matki Bożej. Błogosław
zatem kraj Matki Bożej,
zakończ już jego oczyszczanie.

Jahwe bądź uwielbiony

Jahwe spraw by wszystko co żyje było
posłuszne Tobie.
Zapanuj Boże nad światem całym.
Bądźmy pobożni.

Spraw Boże aby każdy
zwrócił się ku Tobie.
Stwórco Nieba i Ziemi,
jesteś doskonały we wszystkim
łaskawy dla każdego.

Tchnij w nas Ducha mocy,
i dźwignij z upadku
to co w nas słabe.
Uświęć nasze dusze,
napełnij je Swoją łaską.

Popatrz jak bardzo potrzebujemy
Ciebie nasz Jahwe. Pomóż nam
abyśmy zawsze czynili dobro.
Jesteś Boże miłością wieczną,
nawróć i uświęć nas,
abyśmy stali się sprawiedliwymi.

Podtrzymaj nas Boże

Panie nasz dobry Boże pomóż
nam w naszej słabości ciała.
Zacznij jednak od ducha,
a jego moc niech znajdzie
odbicie w ciele.

Jesteśmy ci wierni, modlimy się
chodzimy do kościoła ufamy ci.
Bierzemy do ręki różaniec,
błogosławimy nasze posiłki.

Ulecz chorych. Ja ci mówię,
że bardzo chcę wyzdrowieć.
Wejrzyj na nasze cierpienia,
niech już one się skończą.

Boże łaskawy, który wolisz
okazywać swoje Miłosierdzie.
Wylej je na nas, byśmy doczekali
Tysiącletniego Królestwa.

Proszę cię Boże byś przyśpieszył
ten Czas Pokoju. Przecież jest
zapowiedziany, daj nam Boże
wszystko co dobre.
Pobłogosław i podtrzymaj
wszystko co istnieje.

Nawróć ludzkość do siebie

Ześlij Boże na naszą Ziemię
pojednanie między ludźmi.
Oddal od każdego grzesznika
pokusy gubiące go. A sprawiedliwych
umocnij na ich ścieżce prawości.
Przyśpiesz Tysiącletnie Królestwo.

Popatrz Panie Łaskawy, że życie
bez Ciebie jest słabe. Jeśli zaś Ty
zaczniesz działać to będzie lepiej.
Nie tylko jutro ale nawet za chwilę.
Możesz wszystko uczynić.

Dlatego przebacz ludzkości jej grzech,
nawróć ją raczej do siebie.
Nawróć ludzkość by zwróciła się
do Ciebie, Boże Miłosierny.
Niech każdy kto odrzuca Jezusa
zrozumie, że powinien go uznać
za swojego Jedynego Zbawiciela.

Kto do tej chwili grzeszył
niech się wyspowiada
bądź zrozumie prawdę o Bogu.
A świat niech pójdzie za Jezusem.
Tchnij w nas Ducha Świętego.
Jesteś przecież Boże jako ten,
który lituje się i podnosi.
Niech Ręka Twoja będzie z nami.

Tylko Bóg jest Stwórcą

Znalazły się w Polsce osoby,
które chcą Ciebie zastępować
w funkcji Stwórcy człowieka.

Nie pozwól im na to! Wygnaj ich
z powodu licznych ich zbrodni.
A tą jest aborcja, In Vitro.
Ty decydujesz czy dasz życie,
a nie jakiś laborant lub naukowiec.

In Vitro łamie Boże przykazania.
Nawet jeśli uda im się dać życie
przez ten zabieg to istnienie takiej
osoby jest wymuszone przez naukę
i pragnienia danych rodziców.

Poniż Panie tych którzy są za In Vitro.
Oni nie są Bogiem by rządzić się jako
Stwórca. Jahwe nie stój obok.
Jahwe zakończ ich samowolę.
Wołam do Ciebie Boże, Ty zaś nam błogosław.
My chcemy zachowywać twoje przykazania.

Bóg niech panuje nad Ziemią

Panie błogosław nasze domy,
sam powiedziałeś że choćby mały
czyn, lecz wykonywany z Miłością
w Imię Twoje staje się wielki.

Tak my poświęcamy nasze rodziny
twojej przemożnej opiece.
Jedni mają więcej, inni mniej.
Ty Panujesz i uświęcasz.

Niech runą granice dzielące nas
od naszego Stwórcy!
Zdobywajmy Ducha świętego,
a wygnamy demony podjudzające
nas do kłótni.

Demony mają tę przewagę, że ich
nie widzimy. Natomiast my ufamy
Trójcy Jedynej i czas wolny przeznaczamy
na modlitwę. Jahwe! Ty się litujesz,
ty nas stworzyłeś tak dobrze.

Zwyciężaj Panie

Zwyciężaj nasz Panie łaskawy
my walczyć będziemy ale w świętej
wojnie. Jesteśmy twoimi sługami,
a bronią modlitwa i wierność Tobie.

Czekamy Tysiącletniego Królestwa,
wiesz jak wiele oczyszczenia nam się należy.
„Przypomnijcie sobie, że nakazałem
wam się miłować. Błogosławić a nie przeklinać.
Pomagać a nie niszczyć.”

Pomóż nam Stwórco być dobrymi,
udziel nam światła jak postępować.
Nie chcemy poniżać i karmić bliźniego
pogardą. Jesteśmy owcami twojego
pastwiska. Kochamy cię nasz Jahwe,
ty wiesz to.

Okaż się szanowany Boże prawy
i poza naszymi granicami.
Przecież możesz wszystko,
dlatego użyj Ręki Miłosierdzia.

Niech wypełniają się słowa Apokalipsy
przepisane na chwilę obecną.

Bóg oczyszcza swego Hioba

Panie, ach Panie znów musisz nas karać.
Ale oczyszczaj raczej nasze serca,
wyrzuć z nich gniew i złość
ich miejsce niech zastąpi łagodność, pokora.
Co ci po tym że ześlesz plagę
jeśli ludzie przypiszą ją zjawisku atmosferycznemu?

To nasza wina, Panie że zsyłasz kary.
Przebacz Panie, słysz moje wołanie:
proszę o wypełnianie się słów
Apokalipsy byś nas wprowadził
do Tysiącletniego Królestwa.

Pobłogosław nas, choćby kiwnięciem dłoni.
Bądź naszym wybawicielem,
wspomnij że kochasz nas.
Wielbimy cię Boże łaskawy,
podziwiamy i kochamy za wszystko
czym nas obdarzysz.
Przyjdź Panie.Amen

Pamiętamy o Twoim powrocie

Niech wypełniają się słowa Apokalipsy
Panie słysz moje wołanie i prośbę.
Czekamy na Tysiącletnie Królestwo
przyśpiesz czas, daj nam siły potrzebne
do wytrwania.

Spójrz na Ziemię i wspomnij,
że wolisz okazywać miłosierdzie
a nie chcesz karać ludzkości.
Okaż miłosierdzie przez przyśpieszenie
chwil dzielących nas od tego
dobrego czasu.

Nawróć do siebie tych, którzy
błądzą w grzechu i pysze
a nam twoim wiernym duszom
przydaj mocy byśmy z zapalonymi
lampami oczekiwali twojego
powrotu na Ziemię.

Przyjdź i panuj Boże,
Łaskawy Stwórco,
któryś jest dobrocią.