Jahwe obroni Ukrainę

Stworzyłeś Panie Boże świat,
istnieje on już tak długo
jesteś jego władcą nie pozwól
by inni się w nim panoszyli.
Zabroń im wywoływać wojny,
niech wiedzą że tak nie można.

Niech przestaną się pastwić
nad słabszymi, którzy nie mają
karabinów czy czołgów.
Wszystkie te żelastwa niech
przestaną im działać.
Poślij Anioła Śmierci w szeregi
wojsk, które napadły na Ukrainę.

Jahwe poniż oprawców Ukrainy,
niech w Twoje imię spotka ich
zguba i samo zło. Niech ich żołnierze
omdleją i zaczną chorować, umierać
a sprzęt oprawców Ukrainy
niech się popsuje i stanie się
niesprawny do użycia.

Jahwe pomóż Ukrainie.
A tych co ją dręczą niech spotkają
wszystkie złe rzeczy, niech trąd okryje
oprawców Ukrainy i Anioł Śmierci
niech czyni co chce z oprawcami Ukrainy.

Jahwe proszę – obroń Ukrainę.
Pobłogosław ten kraj, tam jest
miejsce w którym objawiła się
Matka Boża. Ukraina to jej kraj.
A kto dręczy Ukrainę dręczy
kraj Matki Bożej. Błogosław
zatem kraj Matki Bożej,
zakończ już jego oczyszczanie.