Bóg patrzy na Ziemię

Panie, uświęć nas.
Niech zapanuje pokój na całym świecie,
ludzie niech pojednają się ze sobą.

Ulecz chorych. Zapomnij nasze grzechy,
tchnij w nas Ducha Mocy i świętości.
Okaż nam miłosierdzie, pomóż w trudach.
Spraw Jahwe by między chrześcijanami
panowała jedność.

Wylej na nas swojego Ducha.
Spraw by każdy na tej Ziemi
był twoim czcicielem Boże Łaskawy.
Nawróć ludzkość ku sobie,
a nas – twoich wiernych
pobłogosław i nasyć potrzebnymi
łaskami byśmy pewnie kroczyli
ku Tysiącletniemu Królestwu.

Niech słowa Apokalipsy
wypełniają się z większą mocą.
Przyśpiesz czas nadejścia
Tysiącletniego Królestwa.
Okaż nam Jahwe miłosierdzie.