Jahwe bądź uwielbiony

Jahwe spraw by wszystko co żyje było
posłuszne Tobie.
Zapanuj Boże nad światem całym.
Bądźmy pobożni.

Spraw Boże aby każdy
zwrócił się ku Tobie.
Stwórco Nieba i Ziemi,
jesteś doskonały we wszystkim
łaskawy dla każdego.

Tchnij w nas Ducha mocy,
i dźwignij z upadku
to co w nas słabe.
Uświęć nasze dusze,
napełnij je Swoją łaską.

Popatrz jak bardzo potrzebujemy
Ciebie nasz Jahwe. Pomóż nam
abyśmy zawsze czynili dobro.
Jesteś Boże miłością wieczną,
nawróć i uświęć nas,
abyśmy stali się sprawiedliwymi.