Słowa Boże niech się wypełniają

Panie my wybraliśmy Ciebie.
Ja swój czas pragnę przeznaczyć
na modlitwę a wolną wolą
wybieram pełnienie woli Bożej.

Wysłuchaj nas, gdy prosimy o to
by świat pełnił wolę Bożą.
Szatan do dzisiaj Ci się sprzeciwia,
niech zostanie pozbawiony mocy.

Ty zaś nasz Panie, pobłogosław nam.
Znasz nasze potrzeby, zaradź im skutecznie.
Przyśpiesz nadchodzące królestwo,
aby pokój zajaśniał nad nami.
Wróć Boże do naszej Ziemi,
ona nie może trwać bez Ciebie.

Przyjdź Boże nasz łaskawy
niech słowa Apokalipsy wypełnią się,
przez co Tysiącletnie Królestwo zstąpi
na Ziemię. Zważ, że jest to zapowiedziane
my czekamy tej chwili.