Ty Boże stworzyłeś wszystko

Panie proszę cię wygnaj ze świata
Złego ducha, by nie mącił nam życia.
Wejrzyj na nas – wiernych Tobie
Panie Boże by pokój zawitał do każdego
narodu. Ty stworzyłeś je i niech będą
Ci poddane.

Jahwe ty jesteś moim Bogiem,
nie ma poza Tobą innego.
Ty dałeś każdemu tchnienie,
niech cały świat i stworzenie
będą ci posłuszne.

Daj światu pokój, wycisz wojny.
Przyśpiesz chwilę gdy Tysiącletnie
Królestwo do nas zawita.
Pobłogosław nam, oddal pokusy.

Bóg patrzy na Ziemię

Panie, wielki stwórco świata
któryś swoim pragnieniem wywiódł
człowieka grzesznego by mu dać
życie wieczne i miłość nieskalaną.

Popatrz na Ziemię, prawie cała
jest skażona okrucieństwem.
Narody, które dotąd były sobie
przyjazne teraz kłócą się o granice.

10. przykazanie mówi:
„Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego!”
Proszę Cię Boże zakończ to bolesne
oczyszczanie Ziemi.