Bogu się oddajmy

Boże, mój przedziwny doradco
Tobie chcemy się wszyscy oddać.
Być pełnią w Tobie, sobie zachować
tylko Ciebie i trwać w jedności.

Panie zobacz czy czegoś nam
nie potrzeba i zaradź temu.
Czekamy na Ciebie,
na Tysiącletnie Królestwo.

Niech wypełniają się twoje obietnice,
dźwignij nas z niedoli. Grzechy nasze
niech nie dotykają naszych dusz.
Spraw by odleciały i nie wracały do nas.

Jahwe, nasz miłosierny Ojcze
twoi jesteśmy i chcemy pełnić
twoją wolę. Chcemy czynić to
co ma wartość w twoich oczach.
Być twoją radością i szczęściem.

Bóg ochrania

Boże mój wszechmogący wybawco,
ujmij Polskę za dłoń. Niech stanie ci
się uległa, gdyż dojrzała do tego abyś
poślubił ją Czystemu Narodowi.

Nie pożałujesz, bo śpiewy na Jej cześć
nie ustaną. Zobaczysz Panie, poślub ją
Królestwu Maryi. Niech uszanuje sztukę.
Niech doświadczy jak słodko jest być
miłowanym przez Ciebie.

Daj poznanie, niech duchy które dotąd
pluły ci zuchwale w twarz teraz nawrócą się.
Oświeć me oczy, bym nie zasnął na śmierć.
Niech cieszy się me serce.

Oświeć Polskę, jak to widziałem.
Wypełnij swe obietnice dane ku
nadziei. Podnieś Panie narody.

Jahwe, jestem chory ale ty mnie
poddźwigniesz.
Mój Panie, przyjdź Jezu.
Amen