Bóg niech opatrzy rany Ziemi

Mój Panie, Jezu Zbawicielu całego świata,
rodzaju ludzkiego.
Popatrz dziś na świat, zobacz ile wojen
niszczy dzieło naszego Miłosiernego Ojca.

Wycisz ich zawieruchy, wskaż drogę
do pokoju między narodami które są
skłócone. Niech przestaną się wyniszczać
i łamać 10. przykazanie Dekalogu.

Uzdrów nasze dusze, które dręczyliśmy
grzechem. Umocnij je i uświęć by stały
się godne wejścia do Tysiącletniego Królestwa.
Czekam na nie i wiem, że nastanie.

Uzdrów nasze ciała, jeśli coś im dolega.
Ty możesz więcej Jezu, niż jakikolwiek
inny lek czy lekarz. Wejrzyj na nas, którzy
Cię kochamy i chcemy być twoimi przyjaciółmi.

Wolną wolą wybieramy pełnić tę Bożą.
Bóg jest światłością,
tym co nam sprzyja.

Bóg przyjmie

Panie przyjmij moje poświęcenie się Tobie
chcę się ocalić. Pełnić wolę Bożą,
wolę światłości – wiem że to słuszne.
Przecież Światłość ocala, oświeca
niech ona mnie prowadzi.

Spraw mój Panie, aby kolejne dusze
poświęciły się Tobie. Niech będą
aktywne w miłowaniu, niech się uświęcają.

Niech niosę wielką świętość
każdemu bliźniemu
wszystkim co mnie dotyczy.
Uświęć nas, przybliż do siebie
pobłogosław i umocnij.

Dwie rady

Miałem takie przeżycie:
ujrzałem św.Antoniego z Padwy.
Modlił się a otoczenie wyglądało
na kościół z Hrubieszowa.
Postanowiłem zadać mu pytanie.
„Co robić, żeby
grać (na gitarze) najlepiej?”

Święty odpowiedział mi, fizycznie
usłyszałem tę odpowiedź.
„Ćwiczyć!” Było tam też dodane słowo
„więcej” lub „dłużej” czy „lepiej”.
Podstawą jest praca nad sobą.
Dochodzi do tego wiele innych czynników
takich jak warunki fizyczne, charakter.

Drugą radę jaką otrzymałem od św.Antoniego
już innego dnia było to, co najlepiej
robić z modlitwami, jaka intencja jest
najlepsza. I tu też otrzymałem odpowiedź
– „Za nawrócenie świata”
lub „O nawrócenie świata”.
Takie dwie rady otrzymałem
od św.Antoniego z Padwy.

 

Idźmy do Pana

Stwórco mojej wiecznej duszy przyjdź,
spraw by każda osoba na świecie
przyjęła cię, a Ty żebyś mógł być
z każdą osobą tak jak pragnie tego
Twoja Miłość.

Zapal dusze i ciała każdego do miłowania
Ciebie. Niech świat pozna Miłość swojego
Zbawiciela, oświeć tych którzy cię odrzucają.
Raczej niech będą gotowi na przyjęcie
do wiadomości, że Jezus jest jedynym
Zbawicielem.

Jahwe, proszę nakłoń grzeszników
do usposobienia sprawiedliwych.
Niech nawrócą się do Ciebie całe
narody, nie tylko pojedyncze osoby.

W naszych rodzinach niech płonie
ogień modlitwy, żarliwa miłość
ku Bogu. A wtedy ustaną kłótnie
i będzie zgoda pomiędzy członkami
naszych rodzin.