Chwała wyznawcy!

„Miejcie wiarę w Boga!”
Jeśli będziemy mieć
wiarę w Boga,
i przesadzimy morwę w morze
i z ziarnka piasku
wyrośnie nam Eden.

Duchu święty obdarz nas
swoim światłem. Wskaż
drogę do tego by mieć
heroiczną wiarę w Ciebie,
Uświęcicielu. Pobłogosław
nas, umocnij tchnij swe
łaski w Kościół, w nas.