Okaż moc

Dzień za dniem powstaje
i przemija.
Serca nasze nieobłudne,
i uśmiechy dumne.

O, popatrz no Stwórco
czy szczęśliwy jesteś,
zostawiając samym sobie
skarby swe nieprzebrane.

Tchnienia mocy zaznajmy
a także miłości – wśród nocy.
Słowa niech będą urocze,
gdy o więcej cię poproszę.

Wspomnij Boże

Panie, przebacz ludowi twemu
no spójrz nie wszyscy odwracają
się od Ciebie. Jesteś miłosierny
daruj nam kary. Dziękujemy ci
za dobrą pogodę.

Ty Jezu słodyczy i chwało Boża
jedności, ogniwo zespalające
Trójcę Bożą w Jedno. Doskonały
jesteś w przebaczaniu, odpuść nam…

Jezu, proszę – pobłogosław nas
podtrzymaj nasze dusze.
Tyle nam wyświadczyłeś,
niech wyjdzie ci to na chwałę.

Nie taj swojego serca przed
nami. Ukaż nam prawdziwe
swe Oblicze i Istotę. Daj nam
się poznać, żyj w żyłach i ciałach
naszych. Przebywaj w naszych
sercach, umysłach i duszach.

Wspomnij na św.Jana Ewangelistę
jak dobry był dla ciebie. On jeden
umiał być czystym, chciał być takim.
I my podobnie, pomóż nam Jezu
przyjdź Panie! Amen