Zjednać sobie Jego przyjaźń

Wiele razy czytałem dzieło Marii Valtorty,
była tam opisana scena – gdy Jezus przed
konieczną Męką rozmawiał z Łazarzem.
Jemu jednemu ufał i traktował brata
Marty i Magdaleny jako przyjaciela, kogoś
zaufanego.
I ja za przykładem Łazarza chciałem
by mnie Jezus darzył takim uczuciem.
Pewnego razu przyśnił mi się Lew
siedział w klatce, w zamknięciu…
To było dawno temu ale podczas pewnej
podróży ujrzałem to co mi wszystko
odnośnie tego snu – wyjaśniło.
Chmury ułożyły się w profil zwierzęcia
i odczułem że Jezus spełnił me życzenie.
Zjednania sobie jego przyjaźni.Amen

Prośba o Mądrość

Panie, użycz nam swego ducha
byśmy lepiej cię pojmowali.
Ześlij na nas swoją Mądrość,
co postępowanie nasze naprawi.

Jesteś Miłosierny, dajesz nam
ponad to co udźwigniemy.
Pomóż nam dla Twej chwały
zrobić więcej niż od nas oczekujesz.

Przyjdź do nas w naszej słabości,
zwróć ku nam Swoje łaskawe Oblicze.
Oddal od wiernych – złe duchy i złych ludzi
i wspomóż swoją łaską nas wszystkich.

Nachyl Boże mój ucha ku mej prośbie,
byśmy uświęcali się i szlachetnieli.
Popatrz na Ziemię i na dusze nasze
i niech twe serce umiłuje nas na nowo.