Oświeć Polskę!

Panie nasz jedyny kiedyś aniołowie
związali się przekleństwami i zstąpili na Ziemię.
Nic dobrego nie przynieśli, dlatego ja
chcę związać się z Tobą – Boże nasz
przez błogosławieństwa…

Oświeć Polskę tak jak ją widziałem,
nawróć lud który się nie modli
ocal ten uświęcający się,
wzmocnij Ciebie czekających.

Panie, Boże nasz Jedyny są stworzenia
które chcą być posłuszne woli Bożej.
Pobłogosław je i uczyń łaski pełnymi.
Daj nam siebie byśmy namiastek nie pragnęli.

Przyjdź Panie, przyjmij zaproszenie,
daj nam byśmy Ciebie nie opuszczali
a stale się uświęcali. Tchnij w nas
ducha posłuszeństwa, obdarz owocami Ducha.

Bo Polacy pragną Boga a wszystko
co jest poza Nim – nas nie interesuje.
Boże! Ocal nas, powstrzymaj gniew…
Okaż nam swe Litościwe Oblicze!