Oświeć Polskę!

Panie nasz jedyny kiedyś aniołowie
związali się przekleństwami i zstąpili na Ziemię.
Nic dobrego nie przynieśli, dlatego ja
chcę związać się z Tobą – Boże nasz
przez błogosławieństwa…

Oświeć Polskę tak jak ją widziałem,
nawróć lud który się nie modli
ocal ten uświęcający się,
wzmocnij Ciebie czekających.

Panie, Boże nasz Jedyny są stworzenia
które chcą być posłuszne woli Bożej.
Pobłogosław je i uczyń łaski pełnymi.
Daj nam siebie byśmy namiastek nie pragnęli.

Przyjdź Panie, przyjmij zaproszenie,
daj nam byśmy Ciebie nie opuszczali
a stale się uświęcali. Tchnij w nas
ducha posłuszeństwa, obdarz owocami Ducha.

Bo Polacy pragną Boga a wszystko
co jest poza Nim – nas nie interesuje.
Boże! Ocal nas, powstrzymaj gniew…
Okaż nam swe Litościwe Oblicze!

Moc życia

Miłości niegasnąca, świętości – istniejąca!…
Oto pragnę Cię skarbie prawdziwy,
by zaznać spoczynku w drodze
zwyciężyć niezwyciężone moce.

I kwiatów woń w powietrzu czuć,
pieśni na gitarze – wygrywać.
Natchnieniem się żywić,
płomieniem nie spalić…

Daj choć promyczek dla mnie,
abym wiedział że uśmiechasz się.
Blaskiem swym oświecasz,
życiem – natchniewasz…

Wypełnia obietnice

Panie, tyś mi Uświęceniem
dnia pomyślnego nagrodzeniem.
Nie zmieniasz się bo jesteś szczęśliwy,
szanujesz nas, dodajesz siły.

I kontemplować Cię pragnę
Panie mój i Boże. Tchniesz
w nas kolejne moce. Pocieszasz
skutecznie ból usuwasz…

Dałeś nam różaniec Trójcy,
dziś go odmówiłem.
Wypełniasz swe obietnice,
umieszczasz w nas życie.