Czemu się oddać…

Bóg nie zawodzi, a jeśli Mu się
spodoba – dźwignie z barłogu
biedaka na szczyt chwały.
Zaufaj czytelniku prawdziwej Miłości.

Albowiem jest Jeden Bóg – ten, który
stworzył Niebo i Ziemię. Reszta jest
Jego dziełem a my to stworzenia.
Ale jakże chwalebne…

Ten-który-Stwarza cieszy się nami,
modlimy się a On się wtedy uśmiecha.
Powierzamy mu czas – On wynagradza.
Każde stworzenie na początku dostało

to samo – wolną Wolę i wolny Czas.
Wolną wolą pełnijmy Bożą, a wolny czas
przeznaczmy na modlitwę.

I będziemy szukać Boga, a nie mamony!
Będziemy służyć świętości, a nie bożkom.
Najważniejszy wtedy dla nas stanie się
Ten-który-Stwarza, a nie my sami.

Oddajmy wszystko jak w różańcu Trójcy
– prawdziwemu Bogu. Powierzmy się
Jego opiece a nie zginiemy. Wierzmy w
Jezusa Chrystusa a odziedziczymy życie Wieczne.

O pojednaniu między braćmi

Mam wam do przekazania, że
jedność między katolicyzmem a
prawosławiem będzie gdy zachowany
zostanie celibat.

Trzeba słuchać tego co mówi
św.Paweł z Tarsu a jego słowa
prawosławni nie mogą odrzucać.
A mówi o Wyższości Dziewictwa.

Co warta jest Miłość bez ofiary?
Staje się wówczas jak zdeptany kwiat.
A jak się uświęcić nie będąc posłusznym?
Świętość bez posłuszeństwa Słowu
jest faryzeizmem.

Dlatego jeśli jakiś prawosławny mnich
to czyta a ma żonę i dzieci – niech wybierze
rodzina lub kapłaństwo! Bo ofiara musi być
czysta, a ducha i całego siebie należy
oddać Prawdziwemu Bogu.

Dlatego mam co wypominać Kościołowi
Prawosławnemu bo sam żyję w celibacie
nie żądając tytułu apostoła. Apostoł
musi być poświęcony wyłącznie Bogu,
a małżeństwo i dzieci – temu przeszkadzają.

Dlatego prawosławni! Porzućcie miłostki
tego świata a zdobywajcie Ducha!
Widziałem św.Serafina, czytałem jego dzieło
i wierzę że jest świętym – choć ja sam
to katolik. „Chrystus zmartwychwstał –
powstał prawdziwie…”

What we deserve…

Who brought a freedom into
your eyes? Tell me what to do
to be so great and fabulous like You?
I know my friend that true love

lives in your heart.
So give a sunbeam from your smile,
pureness from hair, and all that
you deserve – will come to us.

One day you recognized me
and get into my being.
I also know that you belong to me,
but only when I gain perfect and holy body.

Cicha medytacja…

Bo ja Boga znalazłem w modlitwie
cichej medytacji o świcie.
Dziś się przebudziłem i do kościoła
pobiegłem – a tam tak pięknie…

Bo pięknie jest w świątyniach
gdzie ludzie do Komuny świętej klękają.
Bo pięknie jest w świątyniach
gdzie obrazy święte – zawieszają.

A trzeba! Trzeba klękać i wolę
Bożą wypełnić. Wolą Bożą jest
klękanie do Komunii świętej j/w opisałem.
I wtedy jest jedność ducha.

Co rusz wiemy o śmierci biskupa.
A to stąd że wielcy panują dopóty
dopóki Najwyższy ich nie odwoła!
I niech pozbawieni będą urzędu

nauczyciela ci – którzy zamęt sieją!
A ja czego uczę? Ano tego byś z czystym
sercem klęknął do komunii świętej.
Czy to tak dużo?! No pytam się?