Bóg istnieje faktycznie?

Panie, ogarnij cały świat i powiedz
mu że Bóg ma Jedno Imię!
Ocal nas od ateizmu i innych
form uzależnień. Rozdaj swe dary.

Obdarz kolejne dusze obietnicą
przebywania w Erze Pokoju tj.
Tysiącletnim Królestwie tak jak
mi to obiecałeś. Tchnij duchem wytrwałości.

I przegoń szatanów z tego świata,
jak rzekłeś: „Władca tego świata zostanie
precz wyrzucony!” A nas biedne baranki i owce
przygarnij po latach nieobecności naszej
w Twej zagrodzie…

A Twoje imię oznacza „Jestem z wami!”
Dlatego nawiedź skutecznie osoby,
które dotąd Cię odrzucały. Daj wszystkim
świadomość tego że Boga Prawdziwego
głosi Kościół katolicki.

Przyśpiesz więc Panie Piołun,
ową kometę zdążającą.
I niech padnie i zamroczy atmosferę,
i niech przyjdzie Jezus – rozpocznie Pokoju Erę…

Czym jest biometria

Niech będą przeklęci w Imię Pańskie
czipujący ludzi. Osoby proponujące
czip w ludzkim ciele – niech będą
przeklęci w Imię Pańskie!

Ja zaś ufam swemu Bogu, On mnie
wybawi. Trafi Ziemię kometa i na
trzy i pół doby zaćmi atmosferę.
Zaś po upływie tej chwili nastanie
Tysiącletnie Królestwo.

Uświęcajmy się wszyscy byśmy
przywitali godnie Mesjasza.
Niech znajdzie nas z dobrym czynem,
przyjdzie On na pewno, gdyż ta kometa
zakończy Wielki Ucisk.

Czipowanie ludzi zaś powinno być zabronione!
I niech będą obłożeni słuszną klątwą ci,
którzy praktykują czipowanie. Czipowanie
to znamię bestii! Nie dajmy się złemu zwyciężyć.

Pełnijmy więc wolę Bożą, prośmy
o Oświecenie. Odprawiajmy drogę krzyżową,
koronkę do Miłosierdzia Bożego w godzinie
15.00 do 16.00 czyli godzinie świętej.

Niech przyjmą Cię wszystkie dusze…

Panie uchroń nas bo Ty jesteś
tym, który nas kocha. Obdarz
narody dotąd Ci wrogie poznaniem
Ciebie aby wszystkie dusze przyjęły Cię!

I będzie jak gdyby grzech nas
nie obraził a Ty jak gdybyś był
z nas zawsze dumny. Okażesz
nam łagodne Oblicze i uświęcisz świat.

Wspomnij Panie na odwagę bł.Jana Pawła II Wielkiego
jak posłusznie głosił Słowo Boże,
jak przemierzał świat by dać poznanie Ciebie,
jak ufał Maryi Matce Świętości!

Niech odżyją nadzieje mesjańskie!
Mesjasz przyjdzie! Mi daj godnie wypełnić
darowane imię, uświęć Polskę ale
i ocal ją przed kataklizmami, by ich nie było.

Uświęć słuchaczy i czytelników mych
piosenek i słów poprzez korzystanie
z portali na których jestem obecny.
Dostarczmy Duchowi Świętemu owoców.

Dziękujemy, ach Panie dziękujemy

Dziękujemy Panie za wolność Ducha,
za jedność wśród chrześcijan
a także za Moc Ducha Potęgi Bożej!
Zdobądźmy Ducha i chwalmy się nim
w świecie!

Czekajmy może lepiej
na Tysiącletnie Królestwo.
Wtedy zasiądziemy,
i odpoczniemy, herbatę wypijemy!

Będzie jak w Świątyni!
Bogato jak w bogatyni,
i popatrz na nasze dusze…
A My na Ciebie otwarcie na łaskę.

Tak! Bo Ty dajesz łaskę Chwały i Mocy.
A ja? Ja proszę o sen zdrowy,
i pokój wśród narodów
Dobro nie ginie bo Bóg jest wieczny.

Narzuć na Polskę owoce
Ducha pierwszych chrześcijan!
A zatem – do owoców modłów
a zatem do pracy wołów nad Uświęceniem.

Odnośnie życia wiecznego

Kwiaty młodzieży polskiej
żądają woni Trójcy Świętej.
A tacy jak ja nie giną,
bo zdobywają imiona błogosławione.

Proś o wszystko – gdy będzie wysłuchane
oraz pobłogosławione!
Walczmy o Ducha Królestwa
będzie lepiej jutro.

Bo im bliżej końca świata
tym mniej cierpienia.
Henoch ujrzał kres materii
a my mamy dusze wieczne.