Ty Panie możesz wszystko!

Bo jest Prawda, którą poznać każdy
pragnie. Jej imię to Bóg wszechwładny.
Przyjdź Panie, zobacz czym żyjemy.
Niech okaże Ci się obraz łaski w nas samych.

Okaż Panie Moc swego Ramienia,
ocal jak już wiele razy ratowałeś
nas od zalewu ateizmem. A teraz Panie
ocal nas od liberalizmu! Ocal, ocal…

Ty Jesteś-który-Zbawia i po to trwasz
by ratować. Ratować nasze biedne ciała,
ocalać nasze biedne dusze. Bo dajesz tym
którzy choć troszkę wierzą – Życie Wieczne.

Ty Panie masz Życie Wieczne i dajesz
je tym, których sobie obierasz. I to Życie
Wieczne pewnego dnia dałeś mi…
Dlatego proszę o przemnożenie twych darów!

Bo u Ciebie Panie dary są owocami,
a my mamy starać się o uświęcenie.
Bo dla Ciebie my – Wiecznymi Duszami
i troszczmy się o ich Boże ukwiecenie.

Panie Jezu, Ty nikim nie gardzisz
a ożywiasz nawet nicość by Ci służyła.
I pozwól nam Twym sługom czekać
w pokoju na Twoje Powtórne Przyjście.

Wejrzyj Panie… My chcemy Cię kochać.
Być wiernymi – oczekiwać. Nie opuszczaj
nas, powstrzymaj gniew a nawróć.
Przyjmij do grona zbawionych – dusze czyśćcowe…
Spraw by Twoi pozostali Twoimi na zawsze…

Róbmy wszystko

Róbmy wszystko by przyśpieszyć
kometę lecącą na Ziemię.
Ona trafi Pacyfik a my się
schronimy bezpiecznie w ukryciu.

I na modlitwie, w bólach i cierpieniach
ale przetrzymamy i ostoimy się
na sądzie Ducha. Dlatego lepiej zdobyć
go a on nam odpowie że skoro przyjęliśmy
świętego to i my będziemy świętymi.

Zarabianie pieniędzy zostawmy
tym w świecie, moje i twoje zadanie
to Uświęcenie. Nie przywiązujcie się
do złota ale Pana, Boga naszego.

A nasz Pan, Bóg wszechmogący jest,
i czyni co mu się podoba. Zechce
zdjąć mi szkła kontaktowe – uda mu się.
Zechce Mu się dręczyć mnie czuwaniem
i na to przystaję! Zachowujmy łaskę.

Przypomnij sobie o imieniu chrzcielnym,
wspomnij na rodziców gdy wieszać się pójdziesz,
popatrz na święty obrazek Oblubienicy
nim portki u nierządnicy stracisz…

Bo Uświęciciel działa, i wie kto jest Jego,
bo Życie wiecznie nie ginie a trwa bez szkody.
Bo tchnienie Pańskie ożywia i pociesza,
bo Bóg we mnie żyje – i dusze rozgrzesza.

Bóg kocha każdego tak samo,
i mnie i ciebie – nie czyni różnic.
Dlatego przyjmij światło Gadaela
dlatego przyjmij Mądrość – Samuela.

o Uświęceniu

Doskonałość Prawa Bożego polega
na tym by nie uchybiać Miłosierdziu Bożemu.
Bo wiele jest dusz, ale wszystkie
prowadzone są ku Panu Bogu.

I zobaczcie jest piękna pogoda,
a to stąd że Bóg wie najlepiej
co kochamy. On wie lepiej niż
ja i ty – dlatego można wołać.

Można wołać o Ducha Uświęciciela,
bo On uświęca nas nawet przez
picie herbaty. „Będę święty!”
Będziesz święty nawet tu na Ziemi.

Jesteś-który-Zbawia

Panie, Boże nasz łaskawy
nie kryj Swego Oblicza przed nami.
Przemień nasze niewierności
a grzech okryj zapomnieniem.

W przypływie Swej Świętości
zniszcz nasze występki by jedynie
twoja łaska zajaśniała a my, Twoi wierni
oczekiwali Królestwa Bożego i Jego szukali.

Przyjdź! Nie zwlekaj a nawet
przyśpiesz chwilę swego powrotu.
Naucz nas swych ustaw byśmy pożądali
sprawiedliwości i dobra.

Nakłoń uszu Panie Boże nasz
ku temu błaganiu byś prędzej był z nami.
Powstrzymaj swój słuszny gniew,
a nawróć świat do siebie poprzez wierność.

Okaż się stworzeniu jako ten
który Istnieje i Jest i Zbawia.
Ocal nas od bezsensu obdarz
silną nadzieją i Świętością.