Okaż łaskę

Przyśpiesz Panie czas swego królestwa
aby zstąpiło ono do nas. Niech nadejdzie
chwila że wszyscy Cię uwielbimy.
Okaż Panie Boże nasz łaskawość…

Daj poznać się swemu ludowi,
a pomyślność niech spotka się
z teraźniejszością. Przygarnij nas
w przypływie Miłości i ocal.

Spraw byśmy Cię nie opuszczali,
lecz byli Ci zawsze wierni. Uświęć
nas i wypełnij proroctwa pomyślne.
Co nam pomoże i uświęci – tego nam użycz.

Wejrzyj Panie na Najświętszą Maryję,
i wspomnij że i Ona chodziła po ziemi.
Spraw byśmy dzięki Twemu Miłosierdziu
wzrastali w świętości i cnocie.

Przyjdź Panie do nas i czuj się wśród
nas jak u siebie a nawet lepiej.
Ożyw nas łaską, wspomóż mocą,
byśmy byli Ci zawsze posłuszni.

Ty Panie możesz wszystko!

Bo jest Prawda, którą poznać każdy
pragnie. Jej imię to Bóg wszechwładny.
Przyjdź Panie, zobacz czym żyjemy.
Niech okaże Ci się obraz łaski w nas samych.

Okaż Panie Moc swego Ramienia,
ocal jak już wiele razy ratowałeś
nas od zalewu ateizmem. A teraz Panie
ocal nas od liberalizmu! Ocal, ocal…

Ty Jesteś-który-Zbawia i po to trwasz
by ratować. Ratować nasze biedne ciała,
ocalać nasze biedne dusze. Bo dajesz tym
którzy choć troszkę wierzą – Życie Wieczne.

Ty Panie masz Życie Wieczne i dajesz
je tym, których sobie obierasz. I to Życie
Wieczne pewnego dnia dałeś mi…
Dlatego proszę o przemnożenie twych darów!

Bo u Ciebie Panie dary są owocami,
a my mamy starać się o uświęcenie.
Bo dla Ciebie my – Wiecznymi Duszami
i troszczmy się o ich Boże ukwiecenie.

Panie Jezu, Ty nikim nie gardzisz
a ożywiasz nawet nicość by Ci służyła.
I pozwól nam Twym sługom czekać
w pokoju na Twoje Powtórne Przyjście.

Wejrzyj Panie… My chcemy Cię kochać.
Być wiernymi – oczekiwać. Nie opuszczaj
nas, powstrzymaj gniew a nawróć.
Przyjmij do grona zbawionych – dusze czyśćcowe…
Spraw by Twoi pozostali Twoimi na zawsze…

Róbmy wszystko

Róbmy wszystko by przyśpieszyć
kometę lecącą na Ziemię.
Ona trafi Pacyfik a my się
schronimy bezpiecznie w ukryciu.

I na modlitwie, w bólach i cierpieniach
ale przetrzymamy i ostoimy się
na sądzie Ducha. Dlatego lepiej zdobyć
go a on nam odpowie że skoro przyjęliśmy
świętego to i my będziemy świętymi.

Zarabianie pieniędzy zostawmy
tym w świecie, moje i twoje zadanie
to Uświęcenie. Nie przywiązujcie się
do złota ale Pana, Boga naszego.

A nasz Pan, Bóg wszechmogący jest,
i czyni co mu się podoba. Zechce
zdjąć mi szkła kontaktowe – uda mu się.
Zechce Mu się dręczyć mnie czuwaniem
i na to przystaję! Zachowujmy łaskę.

Przypomnij sobie o imieniu chrzcielnym,
wspomnij na rodziców gdy wieszać się pójdziesz,
popatrz na święty obrazek Oblubienicy
nim portki u nierządnicy stracisz…

Bo Uświęciciel działa, i wie kto jest Jego,
bo Życie wiecznie nie ginie a trwa bez szkody.
Bo tchnienie Pańskie ożywia i pociesza,
bo Bóg we mnie żyje – i dusze rozgrzesza.

Bóg kocha każdego tak samo,
i mnie i ciebie – nie czyni różnic.
Dlatego przyjmij światło Gadaela
dlatego przyjmij Mądrość – Samuela.

***

Jest życie co nie przemija
i piękno – co przegrywa.
Kim ono jest? Maryja,
popatrz mnichy biją

dzwony ślicznej grają.
Bo ludzie do komuny klękają,
bogacą ducha
i sobie śpiewają.

o Uświęceniu

Doskonałość Prawa Bożego polega
na tym by nie uchybiać Miłosierdziu Bożemu.
Bo wiele jest dusz, ale wszystkie
prowadzone są ku Panu Bogu.

I zobaczcie jest piękna pogoda,
a to stąd że Bóg wie najlepiej
co kochamy. On wie lepiej niż
ja i ty – dlatego można wołać.

Można wołać o Ducha Uświęciciela,
bo On uświęca nas nawet przez
picie herbaty. „Będę święty!”
Będziesz święty nawet tu na Ziemi.

Jesteś-który-Zbawia

Panie, Boże nasz łaskawy
nie kryj Swego Oblicza przed nami.
Przemień nasze niewierności
a grzech okryj zapomnieniem.

W przypływie Swej Świętości
zniszcz nasze występki by jedynie
twoja łaska zajaśniała a my, Twoi wierni
oczekiwali Królestwa Bożego i Jego szukali.

Przyjdź! Nie zwlekaj a nawet
przyśpiesz chwilę swego powrotu.
Naucz nas swych ustaw byśmy pożądali
sprawiedliwości i dobra.

Nakłoń uszu Panie Boże nasz
ku temu błaganiu byś prędzej był z nami.
Powstrzymaj swój słuszny gniew,
a nawróć świat do siebie poprzez wierność.

Okaż się stworzeniu jako ten
który Istnieje i Jest i Zbawia.
Ocal nas od bezsensu obdarz
silną nadzieją i Świętością.