Miłość tak wielka

Popatrz! Czy widzisz to drzewo?
Woń wydziela i cieszy,
korzeń zapuszcza.
Ogarnijmy uczucie prawdziwą wiarą.

Przyjdź ma gołąbko bo czekam,
ukaż się perlistowłosa – bo pragnę.
Być z tobą i chłonąć twe piękno,
żyć miłością – tak wielką.

Swoista teofania

Prośmy Boga o jego objawienie się
w naszym życiu. Albowiem jak sam
powiedział – „Nas nigdy nie opuści!”
A to z tego względu że chciał nas na świat.

Życie w obecności Bożej jest
wielkim szczęściem dla osoby
jej doświadczającej. Prośmy, prośmy
Boga o teofanię. On chce jej dla nas.

Bóg daje prawdziwe szczęście,
a nawet sam – ma go w nadmiarze.
I obdarza nas swoimi dobrami jak
pokój czy nadzieja, czy też obietnica…

Boże obietnice zawsze znajdą spełnienie.
I pozwólmy Bogu by przemienił
nasze troski w owoc Świętości.
Bóg zabierze nasze nędze! Będziemy!

Będziemy ale przed tronem Najwyższego,
zajmiemy się pełnieniem Jego woli.
Jednym powie: „Ucztuj! A innemu –
„Graj na gitarze!” I wszyscy będą posłuszni.

Prośba o oświecenie

Panie ty nas nigdy nie odrzucisz,
jesteś Tym który chroni.
Nikim nie gardzi a każdego ocalasz,
przyjdź do naszych dusz.

Daj nam poznać Życie co nie ginie,
a jedynie tchnie wonią świętości.
Okaż nam Twoim wiernym łaskę,
spraw by Świat poznał Cię w pełni.

Uświęć nas przez Miłosierdzie,
które przyjmiemy za twoim poleceniem.
Oświeć Kościół i Jego kapłanów,
a nam prorokom – podaj Prawdę.

Wróćmy wszyscy w ojcowskie
ramiona Boga wszechmogącego.
Niech odnowi naszego ducha
Jego Miłosierna miłość.

Ale idźmy dalej! Poświęćmy nasze życie
prawdziwemu Uświęceniu, od którego
zależy danie nam – Życia Wiecznego.
Uświęcajmy się przez Oświecenie Boże…

Posłuszni Duchowi…

Był człowiek, którego kazania
zawładnęły moim duchem.
Jeszcze żaden Poświęcony Bogu
nie okazał takiej łaski…

Ową Łaską było bogactwo Serca.
Dlatego więc warto modlić się
o Prawdziwe Oświecenie.
Zdobywajmy Ducha Prawdy i Światłości.

Święty chciał ujrzeć Boga,
i zjawiła mu się przed oczami ŚWIATŁOŚĆ.
Bo Bóg nie pobłądzi a podejmuje się
dzieł, które doprowadza do skutku.

Dlatego zapomnijmy o nauce głoszącej
reinkarnację! Mamy Życie wieczne.
A Pan K.Jackowski niech się oduczy
głosić podobne bzdury…

„Tylko tak… popatrzeć!”

Mądrość daleko więcej znaczy niż
majątek! Piszę jak do możnych.
Dawno nie udzielałem słowa,
ale wszyscy są Słowianami.

Dalej, zdobywajmy Ducha królestwa!
Miną wtedy troski a będzie bogato.
Księżyc będzie słońcem,
a Słowo Boga będzie dane.

Bo teraz prawdziwego słowa nie ma nikt,
a uświęcenie to Najlepszy Owoc.
Wszyscy zaś ci którzy słuchają nagrań,
a ich nie kupują – to przyszli słudzy.

W trzy dni zbawiono Świat i dusze,
w trzy dni odnowi się Ziemia.
Całe życie przede nami!!
Jedność zaś kończy kłótnię…

Wyczekujcie Ery Pokoju

Wyczekujcie Ery Pokoju, gdzie
usunięta będzie noc. Księżyc
będzie źródłem światła a obecność
Boża – doświadczalna.

Czasy w których żyjemy są
powrotem Chrystusa na Ziemię.
Przywołujmy Go. Wcześniej jednak
jak zapowiedział Jeremiasz trafi
Ziemię – Kometa.

Gdy trafi Ziemię Kometa – nastaną
trzy dni i trzy noce ciemności.
A jak raz odczułem – o 5.00 nastanie
Pierwsze Zmartwychwstanie dla nas.

Cały świat dźwignie się i przyjdzie
do nas sam Bóg. Będzie lepiej.
Wyczekujcie więc Ery Pokoju
módlcie się różańcem Trójcy świętej.