Zanieśmy dary Straszliwemu

Prośmy a otrzymamy i dar zatrzymamy,
potem przemnożymy byśmy w dobrobycie
pomyślnie żyli! Panie, Boże nasz!
Ty Jesteś Jeden, Jedyny co kocha jak prawdziwy.

My żyjemy jak we śnie a czekamy
na obudzenie. Obudzeniem – Pierwsze
Zmartwychwstanie, a snem – nasze
doczesne zbłąkanie.

Panie, nie pozwól Reszcie Izraela
błądzić! Nie pozwól nam na łamanie
prawa ustanowionego przez prawowite
władze. Czyńmy każdemu dobrze
i mówmy do każdego prawdę.

Dziś byłem w świątyni i klęknąłem
do Komunii św. Wiele osób także
weź więc Panie ze Swego Ducha
i objaw nam – szukającym Ciebie
i Twojej Świętości.

Szukajmy świętości Trzykroć Świętego,
szukajmy mocy – Straszliwego.
Odnajdujmy Prawdę – Żywego,
uświęcajmy – Pięknego!

Przyjdź – zobacz nasze dusze…

Panie, niech wszyscy poznają
że Jesteś-który-Jesteś teraz
i zawsze! Pieśń przystoi prawym!
Popatrz powierzam Ci dzieło!

Powierzam Ci dzieło i zaklinam Cię:
„Błogosław narodowi, który wydaje
owoce!” I słysz gest wieczornego
dziękczynienia! Przyjmij naszą ofiarę
wieczorną.

A dziś – 21.00 w Tv Trwam i radiu Maryja
jest Apel Jasnogórski. Popatrz ile narodu
ile narodu dziękuje Ci – Panie wszechmogący!
Bo to dla Ciebie – o Miłości Prawdziwa!

Ożywmy nasze dusze! Skropmy się
wodą źródlaną i odnówmy Przymierze!
Odnówmy zwyczaj modlitw wspólnych.
Słuchajmy Pasterzy Kościoła świętego.

Ty Panie, wiernością nie gardzisz!
Ty Panie, łaską obdarzasz! Nie opuszczaj
nas i nie pozbawiaj światła Trójcy!
Przyjdź – obejrzyj się w nas jak w lustrze!

Zaczerpnąć z Mądrości

Szukajmy Boga, ponieważ daje
się znaleźć gdyż faktycznie istnieje.
Panie, Ty jesteś tym co się liczy
a przymioty Twe są rozważane.

Chcę bowiem poznać Cię poprzez
dzieło zamierzone w Twym Rozumie.
I choć Jeden jest Mądry, to ufam
że udzielisz nam potrzebnych darów.

Dary u Ciebie Panie znaczą tyle
samo co Owoce Ducha Świętego.
A żyjemy w Jego Tysiącleciu.
Z uwagi na złą pogodę – wspomóż.

„A czemu, skąd?”

Jutro niedziela i ludzie myślący
wiedzą, że należy w stanie łaski
klęknąć do Komunii św. I mówi
wam to ten – kto zabił kiedyś
grzechem swoją własną duszę.

A teraz? Biegnę pobożnie do
sanktuarium, gdzie mało kto klęka.
Mało kto klęka i tylko męczy się duchowo
z pasterzami, którym brzmi „Biada!”

Im brzmi biada bo jeden z proboszczów
może oczekiwać na miejsce w Szeolu.
„A czemu? Skąd?” Ano stąd, że kupczą
Bożą Krwią. A Ją trzeba uszanować.

Doświadczmy my – którzy klękamy
Nicości ale przed Bogiem, bo skoro On
zgodził się za świat umrzeć, to nie
jest taki zepsuty. Bóg mimo to kocha nas…

Wróćmy do Niego z błaganiem na ustach

Wróćmy wszyscy do Niego
z błaganiem na ustach.
Módlmy się więcej i dajmy
Mu miejsce w naszym sercu.

Pomódl się modlitwami z liryki.pl!
Bądźcie moimi naśladowcami, bo
dziś już odmówiłem część radosną
różańca do Trójcy świętej.

Zdobywajmy chwałę Bożą i wyczekujmy
królestwa Niebieskiego. Ja wyczekuję
i trwam w nadziei jak Symeon, że
ujrzę dzień – bez nocy.

Po tym poznamy że przyszło do nas
Królestwo Niebieskie jeśli odśpiewamy
Apel Jasnogórski o 21.00 przy dziennym
świetle! Wspaniałości i sprawiedliwość
nas czekają.

Szukajmy we wszystkim woli Bożej
a nie pobłądzimy. Bóg daje się znaleźć
i każdego kocha tak samo, nie patrzy
na nasze grzechy lecz Swoją Własną Świętość,
i według Niej – nam użycza.

Słowo na niedzielę

Pan to sprawi i odmieni się los,
nie będzie strachu.
Jutro niedziele i należy przyjąć
Komunię św. w postawie klęczącej.

W przeciwnym razie – będzie nieważna.
Przyjmuj czytelniku Komunię św. wyłącznie
na klęczkach pokornych bo jak inaczej
uwielbisz Pana Świętości wszelkiej?

Bo czy przyjmujemy Komunię św.
dla siebie czy Boga? Dla siebie, bo
Bóg nie potrzebuje hołdów niegodnych.
Tak więc aby niedzielna Komunia św.

była owocniejsza i WAŻNA trzeba przyjąć
ją w postawie klęczącej. Taka jest papieska.
A z naszego biednego narodu był i jest
i będzie Papież. Ma życie wieczne.

I skończcie opowiadania o reinkarnacji;
bo dusze mają Życie Wieczne.

Pomóż nam, Panie!

Niechaj wszyscy poznają jak dobrze
jest miłować Pana. On panuje ponad
wszystkim i zwraca się w stronę
którą chce. Szanujmy Go.

Pomnóżmy swoje uświęcenie
oddajmy chwałę Bogu. Nie stójmy i
nie patrzmy bezczynnie lecz chwyćmy
za różańce i módlmy się.

Oczekujmy Królestwa Bożego, żyjemy
bowiem w czasach powrotu Jezusa na ziemię.
Wyglądajmy go z nadzieją, Jego powrót
jest pewny. Przyjdź, nie zwlekaj…

Okaż nam Panie łaskawe Oblicze,
w Nim nasze wybawienie. Nie chowaj się
przed nami ale obdarz nas uświęceniem.
Bądź znany i czczony przez każdego.

Panie wyniosły i doskonały, użycz
ze swej szczodrości wszystkich łask.
Pomnij na świętych Pańskich, którzy
okazali się sprawiedliwi i pomóż nam
w oczekiwaniu Twego powrotu na Ziemię.

Przyjdź i ocal…

Przyjdź i ocal nas Panie, aby
wszyscy zaznali Twej łaski.
Nie pozostawiaj nas samych
ale okaż swoje miłosierdzie.

Ty jesteś Jedyny i Błogosławiony
zatem pomóż nam w słabościach.
Nie pozostawaj obojętny na biedę,
a wspomóż potrzebujących.

Uświęć nas w Swej Miłości,
tchnij w nas swego Ducha.
Przyśpiesz Królestwo Boże na świat,
pośpiesz z pomocą twoim ubogim.

Panie, jeśli Ty nas odrzucisz to kto
nas przygarnie? Jesteś Miłosierdziem,
pomocą w strapieniach. W ogromie swej
Dobroci zgładź nasze winy, przyjdź!

Bądź błogosławieństwem i odpocznieniem,
pozwól nam wejść do miejsca
Twego odpoczynku, byśmy nabrali sił.
Przyjdź, nie zwlekaj i pomóż na…

Szczęście płynące z poznania

O, szczęście! w jakiej krainie
przebywasz? Kiedyż cię znajdę?
Szczęście ukrywa się w Miłości,
dawanie to szczęście…

Wiedz, że jeśli widzisz Wieczne Słońce,
i czujesz spełnienie – to masz szczęście.
Powodzenie, Dobroć i dobre samopoczucie
wszystko składa się na sukces.

Uświęcenie przez Miłość, Natchnienie
poprzez Moc… wiele jest przymiotów
prawdziwego szczęścia. Ale prośmy
o Największe Dobro – Łaskę Pana Świętości.

Poznawaj Boga, On jest wiecznym
źródłem wszelkiej pomyślności.
Módl się do Pana a On Cię wysłucha.
Poświęć modlitwie więcej czasu.

„Przyjdź o Szczycie dążeń dusz naszych,
zstąp z Wysokości – o Najświętszy.
Przybądź i zostań, przytul i pociesz.
Uświęć nas… pobłogosław w prawości!”

Święty od początku

Jest Dar co nie ginie,
łaska co dobrem słynie.
To Miłość, to sens
to rzeki bieg.

Przypatrz się – otrzymujemy co
co kochamy! czynimy to co sprawia
nam przyjemność. I pięknie jest,
bo uświęcenie ma istnienie…

Uświęcenie to najlepszy Owoc,
pozwala na zaczerpnięcie Ducha.
Uświęcenie to szczytny cel,
daj prawdziwe wytchnienie.

Postaw wszystko co na Świętość,
a otrzymasz Dobroć Ojca.
Nie miłuj tego co w świecie,
a zastąp to wolą Bożą.

Oddajmy się Bogu na przepadłe!
Bądź Jego wiernymi Stworzeniami,
okażmy Miłosierdzie – Najwyższemu,
zawsze zgodni z myślą Odwiecznego.

„Panie – Tyś Najlepszy! Najzdolniejszy
bo Święty od początku. Istniejesz od zawsze…
Panie – Ty jesteś który Istniejesz
w Odwiecznej Świętości twych Osób!”