Trzeba o tym mówić

Bóg jest wyrozumiały, pełnienie
Jego woli jest ważniejsze niż sztuka.
Sztuka to dziedzina, a żeby się wiodło
pełnić wolę Bożą jest konieczne.

Kiedy praktykujemy Miłość bliźniego
o której mówi Vassula Ryden,
i o czym „trzeba mówić” wówczas
jesteśmy pomocnikami Boga.

Kupujcie książki Vassuli Ryden bo
o tym trzeba mówić – jej słowa
pochodzą od Najwyższego
Jahwe Mesjasza.

Najwyższe dobro

Świat jest pięknie ułożony i
przyznają to szczęśliwi. Bóg
jest Miłością i Szczęściem;
nic nie stoi ponad Niego.

Nic nie stoi ponad Niego, gdyż
Łaska darowana od Niego pochodzi
od Niego. Tak więc Łaska jest tak
samo cenna jak On Sam.

Łaska jest Najwyższym Dobrem
ale naszym Bogiem nie jest Ona
lecz – Jahwe. Na łaskę należy się
otworzyć i czerpać bez dna.

Czerpać Łaskę bez dna to obowiązek,
bo Łaska Pańska nie zna kresu. Ale
czerpać to znaczy owocować a nie
leżeć i patrzeć, czego nikomu nie zarzucam.

Jest wiele Dobra ale Łaska – przewyższa
je wszystkie. Ona jest gestem Bożym ku nam.
Ona jest uświęceniem i świętością życia
duchowego. Dlatego jest Dobrem prowadzącym
ku lepszemu. Będzie zatem lepiej!

O poszukiwaniu pokoju

Szukajmy i prośmy, Pan Świętości
naprawdę chce się nam udzielać.
On wie czego potrzebujemy
i dlatego żywi do nas Prawdziwą Miłość.

Bo to czego potrzebujemy to
Twoja Łaskawość Panie! Przyjdź
do nas bo chcemy Cię szczerze
uwielbić, bo jeśli nie uwielbimy Ciebie

to będziemy uwielbiać nas nędznych.
A to będzie obrzydliwe bałwochwalstwo.
Ale do tego nie dojdzie bo Ty – Panie Świętości
nie dopuścisz złego na swoje stworzenie.

Panie zaśpiewam Ci! Bądź Panie Świętości
wiecznym dobrodziejstwem udzielanym.
Uświęć mnie i okaż Swoje Dobrodziejstwo.
Jesteś-Który-Jesteś Najświętszy i chwalebny.

Okaż nam Swoje łaskawe Oblicze,
i naucz nas swych postanowień. One
dla tych którzy ich przestrzegają
są Źródłem Życia i Dobra.

Melodie pianina

Kroczyłaś lekko po piasku
a słowa głaskały usta.
Słodycz z nich płynęła
rozkosz dla uszu.

Sprawiłaś, że krzew różany cieszył
a słońce cieplej spoglądało.
Czułem bliskość wyraźnie
jakby to było dziś…

Rzekłaś: „Miłość stworzona jest dla nas,
byśmy się sobą weselić mogli.”
Przyniosłaś mi doznania niebiańskie
płynąłem pod Twym dotykiem
subtelnym i kojącym duszę.

Jak po klawiszach snuły się palce
po strunach skakały…

Źródło co nie ginie

Jest źródło co nie ginie a tryska owocnie
pochodzi ono od Pana co trwa niezawodnie.
Uznajmy, że Pan Bóg jest Jeden!
Uznajmy, że Miłość jest Jego darem!

Niech wszyscy poznają że Bóg
chce dla nas dobra. A sam wie
najlepiej czego nam potrzeba.
On nas nigdy nie opuszcza.

Wyczekujmy czasów, gdy nie będzie
na Ziemi grzechu a przyjdzie na nas
królestwo niebieskie; trwające wiecznie.
Tchnij w nas – Duchu Święty!

Zwróć się ku modlitwie, oddaj chwałę Panu.
Umiłujmy przykazania i przyjmijmy
Bojaźń Pańską do serc a nigdy już nie
zgrzeszymy. Przyjdź Panie Jezu!

Stańmy się mieszkaniem dla Trójcy Świętej,
by miała w nas odpocznienie.
Mówmy do każdego Prawdę,
i okazujmy życzliwość.

Panuj Królu!

Jak słodko jest wiedzieć, że
jesteś i czekasz – mój Panie panów.
Tak bo Prawdziwy jest Pan
On wspomaga i nigdy nas nie opuszcza.

Prośmy Jednego i Błogosławionego
o pomoc w naszych działaniach.
Niechaj użyczy nam Sprawiedliwy
niechaj pocieszy nas Umiłowany.

Obyśmy trwali wiernie przy Naszym Królu,
pokazał że woli raczej stracić życie
niż opuścić owce swego Pastwiska.
Tak! Oto On – Król i Pan panuje i króluje…

Zaprośmy go do siebie! I nie oddajmy,
bo wielbić Go to szczęście i prawość.
Jezusie – podbij wszystkie serca
które są na świecie abyś mógł Panować.

Bo Twoje Panowanie to Miłość i Świętość,
i niech wie każdy kto czyta te słowa
że Jeden Pan – Jedna Wiara.
Obecność Boża nie opuszcza nas…

obecność Boża nie ginie…

Pamiętajmy, że Ten-Który-Istnieje
prawdziwie chodził po naszym świecie.
Chodził po plaży, smakował potraw
tylko cierpiał – jak nikt inny.

Panie? Ty Jesteś i chcę opowiadać
o Twej obecności, którą musimy zawsze
mieć na względzie. Obecność Boża jest
zawsze przy nas bo Pan Bóg jest Wieczny.

Ty zaś Panie stworzyłeś każdego
dla siebie wyłącznie. Ty Panie chcesz
naszego Dobra by się nam wiodło
a nie żebyśmy głód cierpieli…

Chcesz bym zjadł smaczną kolację
i wyspał się dobrze. Chcesz abym
poszedł do spowiedzi i przyjął Cię
do Serca a Ty z niego żebyś nie wychodził.

Przyjmij, czytelniku Bojaźń Bożą a będziesz
żył odtąd Bez Grzechu. Ja tak zrobiłem
i jest mi jakoś lepiej. Zdajmy się i rzućmy
w ramiona Miłosiernego-Prawdziwie.

przyjdź Panie!

Królu mój i Panie, mego Życia celu…
Niech wszyscy wiedzą, że Bóg istnieje
i dusze nasze mają Życie Wieczne!
Tobie Panie chcę grać i śpiewać.

Jesteś naszą ostoją, pociechą wśród
zamęty. Oby Polska przynosiła Ci chwałę,
a Syny i Córy swe wiodła ku poznaniu
Boga w Trójcy Jedynego. Ocal nas – bo świat ginie.

Ocal nas bo świat ginie gdy Twej pomocy
odrzuca. Ocal nas bo w Twych ramionach
o, Abba jest nasze ocalenie. I wszyscy
każde serce niech Cię wielbi i cześć oddaje.

Przyjdzie dzień, że wszyscy uwielbią
Jedynego Pana, Boga naszego
wszechmogącego. Naucz nas swych
ścieżek abyśmy kroczyli jako Synowie Światłości…

Panie, Ty nie opuszczasz a chęci dodajesz.
Panie Ty nie porzucasz, a przygarniasz!
Przyjdź zatem dodaj Mocy!
Przyjdź zatem, przytul do Serca Europę i świat.

Król świata to nasz Ojciec

My tak tęsknimy za prawdziwą
Miłością, że opuszczamy miasta!
My tak szukamy prawdziwego
Życia, że zatracamy się w intensywności.

Alleluja! Mój Królu.
Życie przed nami – bez śladu bólu.
Uroczystość weselna, bo Pannę wezmą…

Dwór się raduje, bo król przybywa.
Dwór się gotuje, bo Panna Anna za mąż wydana.
A kim jest ów szczęśliwy? bo wszyscy się cieszą.
A Kim jest ta Jaśniejąca? Bo nad gwiazdy świeci.

Popatrz – Gwiazda Porankowa,
nagroda tiatyrska. O On? Kimże Ten jest?
To Pan i Król! On tu rządzi… i nie ma innego.
Bo Pan i Król świata ma władzę!