Przyjdziesz Panie jeszcze za mojego życia

Panie daj się poznać, tak jak
tego pragniesz. Okaż się Łaskawy
prawdziwie Błogosławiony, aby Tobie
służyć w Prawdzie. Przyjmiemy Cię.

Ześlij nawrócenie i Ducha Świętego,
abyśmy zostali przebóstwieni Twoją
Miłością. Tchnij w nas Swe ożywcze
pragnienie Światła i Pokoju.

Niech wszyscy poznają Ciebie, Panie
i chwalą Boga dającego Życie. Daj się
znaleźć tym, którzy nie szukali
poznać tym co nie poznawali. Nie kryj się…

Okaż nam Swoje Miłosierdzie i poucz
Mądrością. Obdarz owocującą Świętością
i przyśpiesz swój powrót, który stanie się
jeszcze za mojego życia. Przyjdź, nie zwlekaj.

Okaż swą łaskę

Przyjdź Panie, nie zwlekaj
okaż wszystkim swoją Łaskę.
Wspomnij, że jesteś na drodze
Wielkiego Powrotu do nas i że

postanowiłeś tchnąć w ziemię
Swego Ożywczego Ducha Uświęciciela.
Wspomagasz każdego i użyczasz nam
prawdziwych skarbów ze swego Skarbca.

Prowadź całą ludzkość ku portowi
bezpiecznemu. Ty Panie jesteś i
poza Tobą nie ma innego. Dlatego
proszę Cię o uświęcenie dla każdego

szukającego Ciebie. I niechaj wszyscy
szukają Ciebie. Po tym świat pozna, że
Jeden Pan a to z kolei stanie się Źródłem
błogosławieństwa. Uznajmy Twą Moc!

Przypowieść o dwóch talentach

Wszyscy dostali na początku
to samo: wolny czas i wolną wolę.
Wolnym czasem wybierzmy modlitwę.
Wolną wolą – Błogosławionego.

Tak więc z dwóch talentów mamy
już cztery bo wolny czas został
zamieniony na modlitwę, a wolna wola
została poświęcona Panu.

„Polska będzie potężna a wierni
katolicy świecić w jasności Chwały.
Chwała jest Jedna bo pochodzi
od Jednego. Błogosławiony Pan Świętości!”

Błogosławiony także kto idzie
w Imię Pańskie. Klękajmy do
Boga w Komunii św. bo nam się daje,
inaczej nie odziedziczymy Życia Wiecznego.

Chwalmy św.Michała Archanioła,
On ma za zadanie obronić Kościół.
Bo Chrystus jest Dobry – zobacz
ile zgodził się wycierpieć.

Wytrwałość pokonuje trudności

Świętość jest
ważniejsza od Miłości, dlatego więc
przyjmijmy tę prawdziwą Miłość,
Miłość Ojca. To z niej zrodzi świętość.

Wytrwałość natomiast daje owoc,
bo ona tak długo potrafi męczyć
cierpieniem że Bóg nie wytrzyma
i powie jak do Hioba: „Masz tu!”

Albo powie: „Masz tam!” A wszędzie
będzie Jedyny… Bo ja Boga znalazłem
i dzielę się Nim z Tobą. Przecież poznajesz
dobro z mych wypowiedzi… I ja tak samo.

Pragnijmy Mądrości

Pragnijmy Mądrość, Ona jest
skarbem najcenniejszym. W Starym
Testamencie jest Księga Mądrości,
i módlmy się Nauką Mądrości.

Dzięki Mądrości nie pobłądzimy,
a podejmiemy właściwe decyzje
których nie będziemy żałować.
Pan Jedyny proszącemu udziela.

„Tchnij w nas Panie swoją Łaskę
abyśmy posłuszni Twym wspaniałomyślnym
zamysłom trwali w Jedności z Tobą.
Bądź z nami Panie Jedyny Królu i Władco!”

Trwa Adwent, podejmijmy wszyscy
ty i ja jakieś postanowienia. Przygotujmy
się do Świąt Bożego Narodzenia,
przystąpmy do spowiedzi. Na Nawrócenie czas.