Owoce uświęcenia

Panie Ty pamiętasz i wiesz
doskonale po co nas Stworzyłeś.
Bóg pamięta, wiedz to czytelniku
nie po to by nam przypominać grzechy.

On pamięta po to by nasze zasługi
pokonały nasze grzechy! My zaś
trwamy na Ziemi aby nas Uświęcił.
Uświęcaj się i prorokuj, uświęcaj się

a przyjdzie dzień twej Chwały.
Popatrz, uświęcisz się w końcu
na tyle że Bóg pozwoli Ci na
odpocznienie na Tronie Chwały i Potęgi.

I role się odwrócą! Posiądziemy Królestwo
a co tam nas spotka? – O, spotka nas
żywa chwała i cześć. Będziemy Potężni
na tyle by rozwijać swe zamiłowania.

Lubisz malować? To dostaniesz dzieło
do wypełnienia. Lubisz grać? To założysz
zespół i podbijesz rynek muzyczny.
Warunek jeden – postaw na Modlitwę!

„Święty, Święty, Święty Pan świętości
uświęca swoje Stworzenie!”

Przyjmij Rosjo Bożą Moc

Rosjo! Kraju daleki a dumny,
jak długo my Polacy będziemy
wznosić ręce ku Tobie by obdarzyć
Świątynie ich pięknością pierwotną?

„Wyludnijcie te świątynie, gdzie
ludzie bluźnierczo przyjmują
Ducha do serca. Skłońcie się ku tym
gdzie wszyscy klękają! Oto moja Rada!”

Rosjo! Kraju piękny a bogaty!
Jak długo my Polacy będziemy
wzdychać za możnymi? A oni
jak Amerykanie będą wojny prowadzić…

„Przystąpcie do spowiedzi wynagradzającej
w dniach Odnowy Chrześcijańskiej.”

 

Zdobywaj chwałę!

Panie Tyś jest Święty bo miłosierny!
Wróćmy, my Polacy do dawnej gorliwości,
mamy piękną ojczyznę. Dziękujmy Panu
Bogu Jedynemu za łaski darowane.

Ocal nas Panie
od nas samych od zaniedbań
i niedoskonałości. Bądź Panie na Wieki!

Nie ma już w Bogu tego czego
by się nie podzielił z nami. My
powinniśmy zostawić Mu Jego
Świętość a praktykować Miłosierdzie.

Bądźmy wdzięczni Bogu za komputery,
internet i że mamy co jeść.
Bądźmy dobrzy dla siebie i módlmy się…

Módlmy się różańcem Trójcy świętej
i wspomnijmy na obietnicę daną tym,
którzy będą go odmawiać. „Okażą
się szczególną chwałą Trójcy świętej!”

Żyjemy w Czasach powrotu Chrystusa

Oby nasze życie stało się
modlitwą do Pana, Boga naszego.
Dawajmy a będzie nam dane,
a Miłość wypełni nasze istnienia.

Bóg, Żywa Miłość naprawdę istnieje
i jest obecny przy nas nawet jeśli
my tego nie odczuwamy. Bądźmy
Jego wiernymi stworzeniami.

Wołam cię Narodzie Polski o nawrócenie!
Módl się na różańcu, czytaj Pismo św.
Ja wiem że jeszcze za moich dni nadejdzie
na świat Królestwo Boże i Je głoszę!

Żyjemy w czasach powrotu Chrystusa
na Ziemię. Ożywmy swe serca wobec Niego!
Bądźmy gorliwi i często się spowiadajmy.
Spowiedź to najlepszy egzorcyzm. Kochajmy Boga!

Niechaj serca Europy, Polski i świata
przemienią się na te Miłujące i gorące.
Tchnij w nas Duchu Święty byśmy
byli Ci wierni i nikt nie ginął. Ufajmy Panu Duchów!

O Panie wszechwładny!

O Panie wszechwładny, Tyś jest
naszą rozkoszą. Podziwiajmy wszyscy
Twoje niezgłębione Miłosierdzie.
Tchniesz w nas Duchem Świętym.

Ty jesteś Jedynym, który kocha
nas od początku do końca.
Źródło cudów, wspaniałe idee
woń kwiatów i piękne tęcze ;

wszystkie te wspaniałości Ty czynisz.
Jeden jest Pan i starajmy się wzrastać
w Miłości ku Niemu i bliźnim. Bóg istnieje
i dlatego powinniśmy przestrzegać przykazań.

Brońmy krzyża w Sejmie i wiary
w społeczeństwie. Ty który czytasz
wiedz że ponad nami jest Miłość
pochodząca od Trójcy Świętej.

Psalm o opiece i dziele Bożym

O Panie którego Mądrość, Moc
i Miłosierdzie są przymiotami!…
Nie opuszczaj nas przyjdź albowiem
Ty Jesteś który przychodzi!

O Słodki Ojcze Niebios, prawdziwy
Królu wszystkich stworzeń.
Obdarz Kościół powszechny Jednością,
zgromadź wszystkie dzieci Swoje.

Spraw by wierni poznali dzieło
Vassuli Ryden – Prawdziwe życie w Bogu.
O jak wiele dobrodziejstw ja sam uzyskałem
poznając wyżej wymienione dzieło.

Bądźmy fanami Prawdziwego Życia w Bogu!
Niech szerzą się po Świecie Twoje
błogosławieństwa. Użycz nam Swej
Życiodajnej Łaski Trójcy Przenajświętszej.

Chorujmy na większą Chwałę Bożą

Chorujmy na Większą Chwałę Bożą,
bo z tych cierpień zawsze jest
uzdrowienie. Cierpienia te przynoszą
wiele pożytku duszy i samemu Panu Bogu.

Maryja była Córką Ojca będąc dzieckiem,
Matką – wychowując Jezusa a
Oblubienicą jest na wieki. Jej wybranie
ma prymat przed wszelkim stworzonym.

Maryja ukazuje się Kościołowi
i może kiedyś to zrozumiemy…
Ja wiem że rysunek ze strony głównej
przedstawia moje Stworzenie.

Doceń teraźniejszość

Trzeba cieszyć się tym, co
się ma bo każdy posiada jakiś dar.
„Każdy jest jakiś!” Nie ma dwóch
takich samych dusz a każda wierna

posiada życie wieczne. Żyj tu i teraz
a przyszłość stanie się łagodniejsza.
Wyznacz sobie modlitwy, które będziesz
odmawiać codziennie. Rano – Nauka Mądrości
z Księgi Mądrości, aby dobrze przeżyć dzień.

Po 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
i Droga Krzyżowa. Więcej nie wymaga…
Różaniec Trójcy dostępny na stronie głównej
i na koniec dnia „Sny” Mądrością Syracha.

Jeśli napisałem za wiele wybaczcie,
ale trzeba trzymać dyscyplinę Ducha.
Trwajmy w Miłosnej łączności z Bogiem,
panujmy nad myślami by być czystymi ciałem.

Zagadka powodu prześladowań Kościoła – „Non licet!”

Źli uświęcają dobrych albowiem
nie odbiorą im ich Dobra. Dobrzy
przeżyją złych. Dobro pozostanie
u dobrych, a zły z czasem spyta:

„Co czynić, żeby mieć takie dobro?”*
On pyta ja odpowiem: „Mów Prawdę
do bliźniego, nie złorzecz nikomu
i błogosław!” Bo jest to droga do Łaski.

Takie są powody dla których
w Kościele wzbudzane są prześladowania.
I będzie tak, że Kościół na tyle będzie
mocny że przetrwa wydanie Dziedzińca poganom.

Biskup będzie prezydentem bo jest
tylu dobrych pasterzy że Polska,
ale to POLSKA potrzebuje Mądrości.
I Krzyż pozostanie w Sejmie!

* na początku było Dobro, i nikt
nie zna tajemnicy grzechu ponieważ
wziął się z nieuwagi. Dobro można przyjąć,
a grzech niszczy dlatego jest niepożądany.

Mamy być Ołtarzami

Nie przysięgajcie a nie będziecie
zdradzeni przez samych siebie
poprzez niespełnienie obietnic.
Historia tak poucza.

Wczoraj byłem w świątyni i znowu
piękna rzecz mi się przytrafiła.
Wszyscy klęknęli do Komunii św.
a ja odkryłem że nasze miejsce

jest tam gdzie spotyka się Uświęcenie.
Jednak jest pewna strefa Świętości
która jest Znana samemu Bogu.
A my mamy o Nią walczyć!

„I żalę Ci się Panie, czemuś nie uczynił
mnie Mesjaszem.” Tak oto żalę się Bogu.
Nie ma tu nic do dodania, ani ujęcia,
bo Bóg nie pozostawi bez zajęcia.