Królestwo Niebieskie jest blisko!

Powróćmy do Boga, źródła Prawdziwej
Miłości i Szczęścia. Odmawiajmy
różaniec do Trójcy Świętej, odprawiajmy
Drogę Krzyżową. Uświęcajmy się,

a Tysiącletnie Królestwo Boże
zstąpi na nas prędko. To od
naszej świętości zależy jak
szybko zaznamy Bożej Miłości.

Módlmy się dużo, słuchajmy codziennie
Apelów Jasnogórskich. Zapałajmy Miłością
do Kościoła i wspomagajmy Go w potrzebach.
Bądźmy Święci jak Bóg jest Święty!

Przyśpieszmy Królestwo Boże w którym
nie ma nocy bo ja sam otrzymałem
obietnicę, że doczekam go jeszcze
za moich dni. Era Pokoju już niebawem.

Królestwo Boże przyjdzie niedługo,
bądźmy czujni i wierni obecnemu
Papieżowi. Prośmy o świętość a otrzymamy
czekajmy Królestwa a – doczekamy.

Owoce uświęcenia

Panie Ty pamiętasz i wiesz
doskonale po co nas Stworzyłeś.
Bóg pamięta, wiedz to czytelniku
nie po to by nam przypominać grzechy.

On pamięta po to by nasze zasługi
pokonały nasze grzechy! My zaś
trwamy na Ziemi aby nas Uświęcił.
Uświęcaj się i prorokuj, uświęcaj się

a przyjdzie dzień twej Chwały.
Popatrz, uświęcisz się w końcu
na tyle że Bóg pozwoli Ci na
odpocznienie na Tronie Chwały i Potęgi.

I role się odwrócą! Posiądziemy Królestwo
a co tam nas spotka? – O, spotka nas
żywa chwała i cześć. Będziemy Potężni
na tyle by rozwijać swe zamiłowania.

Lubisz malować? To dostaniesz dzieło
do wypełnienia. Lubisz grać? To założysz
zespół i podbijesz rynek muzyczny.
Warunek jeden – postaw na Modlitwę!

„Święty, Święty, Święty Pan świętości
uświęca swoje Stworzenie!”

Ciemne róże i lilije!

Jest dzień co nie ginie,
jest życie co żyje… To my
to ja – odbicia oczu dwoje.
„Zmysły twe ukoję!”

Nieba ci uchylę! Oczka ciemne,
popatrz tu po kwiatek schylę.
Piękne ciemię bo mądre
i spojrzenie korne. Bądź więc!

Kochaj mnie mocno i szczerze
„Przed Złem Cię Ustrzeżę!”
Umiłujmy Miłość, królowie ziemscy.
Żyjmy pośród róż – ciemnych.

Dar, który nie zginie

Miłości, któż Cię znajduje?
Jedynie ten co dniami nie próżnuje!
Jesteś dla mnie cenniejsza niż
doskonałość, chwalebniejsza niż świętość.

Łasko królewska, dworze niebieski.
Tobie książęta całują rączki,
odczuwasz bo czujesz
odbierasz bo królujesz.

O, jak Dobrze być w Twej obecności,
wspaniale trwać bez złości.
Bogactwo Aniołów, Korony Królów!
Życie słodyczy, i woni kwiatów.

I spójrz cóż ważniejszego?
Cóż cenniejszego dla tego
kto Cię doświadczył? Jesteś i Byłaś,
przyszłaś i otrzymasz.

Ukochaj i trwaj…

Dzień się kończy, noce wita.
One przed nami a potem – świta,
idziemy o brzasku czerstwym,
idziemy o słońcu pięknym.

O jak miło, jak miło
wiedzieć że czeka na mnie.
Ciastko i wino – przystroję Ciebie.
Bądź i kochaj, rządź i daruj…

Daruj mi słowa, że mało ich jest.
Daruj mi chwałę bo pragnę jej,
przyjdź ucałuj, posiedź chwilę.
Obejmij i przytul, ukochaj mnie…

Zawsze wierni!

Panie Tobie Jedynemu będziemy grać!
Zjednoczymy Moce Ducha
zrodzisz z nas Potęgę. Będziemy
Ci posłuszni, powiesz – „Przystąpcie!”

Panie, Tobie Jedynemu będziemy śpiewać,
Zjednoczymy Siły Miłości
i okażemy się Prawdomówni.
Dałeś nam Imiona lecz Ty byłeś…

Ty byłeś od Początku, Ty jesteś Teraz
I Ty będziesz zawsze. Tchniesz świętość
w nasze duchy oraz powiesz:
„Daruję wam moje owoce!”

I przygarniesz nas z Miłością…
W Twej Woli jesteśmy zdolni
do Uczynienia wszystkiego Dobrego.
Ty Jesteś i dla Ciebie my istniejemy.

Zawsze posłuszni Twemu Głosu,
wyrównamy Ci Drogę do Serc
bo kto jak nie my? Przyjmijmy
Wolę Najwyższego I Jedynego.

Przyjmij Rosjo Bożą Moc

Rosjo! Kraju daleki a dumny,
jak długo my Polacy będziemy
wznosić ręce ku Tobie by obdarzyć
Świątynie ich pięknością pierwotną?

„Wyludnijcie te świątynie, gdzie
ludzie bluźnierczo przyjmują
Ducha do serca. Skłońcie się ku tym
gdzie wszyscy klękają! Oto moja Rada!”

Rosjo! Kraju piękny a bogaty!
Jak długo my Polacy będziemy
wzdychać za możnymi? A oni
jak Amerykanie będą wojny prowadzić…

„Przystąpcie do spowiedzi wynagradzającej
w dniach Odnowy Chrześcijańskiej.”

 

Zdobywaj chwałę!

Panie Tyś jest Święty bo miłosierny!
Wróćmy, my Polacy do dawnej gorliwości,
mamy piękną ojczyznę. Dziękujmy Panu
Bogu Jedynemu za łaski darowane.

Ocal nas Panie
od nas samych od zaniedbań
i niedoskonałości. Bądź Panie na Wieki!

Nie ma już w Bogu tego czego
by się nie podzielił z nami. My
powinniśmy zostawić Mu Jego
Świętość a praktykować Miłosierdzie.

Bądźmy wdzięczni Bogu za komputery,
internet i że mamy co jeść.
Bądźmy dobrzy dla siebie i módlmy się…

Módlmy się różańcem Trójcy świętej
i wspomnijmy na obietnicę daną tym,
którzy będą go odmawiać. „Okażą
się szczególną chwałą Trójcy świętej!”

Żyjemy w Czasach powrotu Chrystusa

Oby nasze życie stało się
modlitwą do Pana, Boga naszego.
Dawajmy a będzie nam dane,
a Miłość wypełni nasze istnienia.

Bóg, Żywa Miłość naprawdę istnieje
i jest obecny przy nas nawet jeśli
my tego nie odczuwamy. Bądźmy
Jego wiernymi stworzeniami.

Wołam cię Narodzie Polski o nawrócenie!
Módl się na różańcu, czytaj Pismo św.
Ja wiem że jeszcze za moich dni nadejdzie
na świat Królestwo Boże i Je głoszę!

Żyjemy w czasach powrotu Chrystusa
na Ziemię. Ożywmy swe serca wobec Niego!
Bądźmy gorliwi i często się spowiadajmy.
Spowiedź to najlepszy egzorcyzm. Kochajmy Boga!

Niechaj serca Europy, Polski i świata
przemienią się na te Miłujące i gorące.
Tchnij w nas Duchu Święty byśmy
byli Ci wierni i nikt nie ginął. Ufajmy Panu Duchów!

O Panie wszechwładny!

O Panie wszechwładny, Tyś jest
naszą rozkoszą. Podziwiajmy wszyscy
Twoje niezgłębione Miłosierdzie.
Tchniesz w nas Duchem Świętym.

Ty jesteś Jedynym, który kocha
nas od początku do końca.
Źródło cudów, wspaniałe idee
woń kwiatów i piękne tęcze ;

wszystkie te wspaniałości Ty czynisz.
Jeden jest Pan i starajmy się wzrastać
w Miłości ku Niemu i bliźnim. Bóg istnieje
i dlatego powinniśmy przestrzegać przykazań.

Brońmy krzyża w Sejmie i wiary
w społeczeństwie. Ty który czytasz
wiedz że ponad nami jest Miłość
pochodząca od Trójcy Świętej.