Psalm

To co wspaniałe w nas żyje.
Ze śpiewem weseli się, czyni
nam cuda nasz Przyjaciel
On nam wspaniale błogosławi.

Sprawiasz, że pragnę żyć czynisz
mnie szczęśliwym przed tronem.
Mogę pieśń zanucić i dać świadectwo
prawdzie, dobrze wiem że Bóg istnieje.

Uzdalniasz mnie do głoszenia
twojej chwały, jestem mocny.
Nie zachwieję się ani padnę,
a Jedność w Kościele zapewni dobrobyt.

Brońmy krzyża w użyteczności społecznej,
brońmy wiary w sercach naszych.
Brońmy Przykazań Dziesięciu Bożych,
brońmy Oblubienicy Chrystusowej.

Bądźmy światłami…

Powróćmy do Boga, On jest
Miłością nas radującą. Umiłujmy
go znowu a puści w niepamięć
nasze przewinienia. Ufajmy Mu!

Dziś niedziela, czy byłeś w kościele?
Klęknij do Komunii św. raz jeszcze
i klękaj na każdej Mszy św.
Umiłujmy Pana naszego Miłosiernego.

Życie nasze dane jest nam
do uświęcenia, to przygotowanie
do życia w Niebie. Przygarnijmy Pana.
Bądźmy Jego światłami pośród świata.

Kochajmy naszego Pana, On jest Jeden.
Słuchajmy Jego Ewangelii, kiedy
ostatni raz czytałeś Pismo św.?
Dziś sobie je przypomnijmy…

Ożyw Kościół

Dzięki zanośmy Panu Łaskawemu,
na wieki Jego Miłosierdzie. Prośmy
Go objawienie nam Jego woli
a nie zginiemy, Życie Wieczne dostaniemy.

Bądź dla nas zdrojem łask, natchnij
nasze istnienia do pełnienia Panie
Twojej woli. Ona to Świętość i Dobroć.
Chcesz dla nas Dobra, dziękujemy Ci.

Poświęćmy nasze życie na większą
chwałę Bożą a się nie rozczarujemy.
Panie Ty jesteś Tym, który przyjmuje
obdarowuje i uświęca. Bądź zawsze Dobry.

Łaska Twoja Panie cenniejsza niż życie,
a Twoje królestwo nie zazna zniszczenia.
Bądźmy jednej myśli, a Kościół przetrwa.
Ożyw Swą Łaską Kościół raz jeszcze…

Dzięki Panu zanośmy

Panie, mój Boże jak Tyś jest Dobry!
Dajesz nam pogodę pomyślną
byśmy mogli odwiedzić Cię
w Twojej Świątyni… Dzięki Ci!

O Panie dzięki Ci że dajesz nam
siebie w Hostii utajony. Udzielasz
nam z obfitości Swego Ducha.
I karmisz nas chlebem powszednim.

Tym chlebem powszednim jest
Pan Jezus Chrystus, król Chwały.
Jesteś przecież Łaskawy i skory
do świadczenia Miłosierdzia.

Tyś Panie jest! Objaw nam, Polsce
i Kościołowi Świętemu swoją Wolę Bożą.
Byśmy znając Ciebie i miłując siebie
trwali w Wiecznym Przymierzu z Tobą!

Panie Tyś jest któryś Miłujesz,
i nas owocami obsypujesz.
Niechaj Polska wie, że Ją kochasz!
Niech Polska wie że Istniejesz.Amen

Zdrowie duszy powoduje zdrowie ciała

Aby działać skutecznie należy
mieć do owego działania potrzebną
łaskę. Ona wynagrodzi i upokorzenie
anonimowości oraz inne przykrości…

Jest wiele cierpień na świecie,
ale jeszcze nie ma takiego
którego by Pan nie uleczył.
Zdrowie pochodzi od Pana Boga.

Jest nawet Anioł, który świadczy
że Bóg uzdrawia! Jest! I co na to?
Bóg uzdrawia ale rzadko się zdarza,
że uzdrowi ciało przed duszą,

ale i tak bywa a to po to by
dać takiemu weksel potrzebny
do nawrócenia. Bo powie takiemu:
„To ja ci leczę cudownie ciało,
a teraz daję ci nadzieję na zdrową duszę.”

Dusze mają życie wieczne, gdyż
pochodzą od Ducha Świętego.
I jest po to Szeol, czyściec aby
je do Niebios przygotować, odziać.

Módlmy się zawsze

Bóg jest Miłością i chce dobra
dla wszystkich swych stworzeń.
Ufajmy mu dozgonnie, czeka nas
chwała jeśli się nawrócimy.

On nie ma względu na osoby,
a jest wdzięczny wszystkim
swym sługom. Wyczekujmy zbawienia.
Nawróćmy się z całym sercem.

Bądźmy z Nim Jedno, On chce
byśmy jaśnieli jak światła.
Módlmy się zawsze, On troszczy się
o nasze życie w Bogu. Nie zginiemy.

W Jego Królestwie nie ma grzechu,
dlatego jest tak cenne. Nasze serca
muszą mu zaufać, bo On nas kocha.
Praktykujmy Miłość bliźniego, On jest z nami.

Wydajmy owoce nawrócenia…

W dwóch parafiach w Hrubieszowie
dzieje się rozbój. Tam wierni nie
klękają do Komunii św. Ale jest,
jest jedna dobra parafia, ta obok.

Ta obok to chwalebna parafia
pw.św.Mikołaja Dobrego Pasterza.
I rozmawiałem z bp.Wacławem,
i pytałem czy wolno tak jak w tamtych

parafiach a on – zasłaniał się literą.
Mnie śmierć biskupów nie dziwi, umarli
bo źle uczyli. I gdzie oni są dzisiaj?
A gdzie ja? Ja dziś dziękuję Bogu a oni?

Klękaj do Komunii św. i nie ośmielaj się
wstawać kiedy ktoś ci tak powie.
Jest to oznaką pychy to przed czym
przestrzegam. Wydajmy Owoce Nawrócenia.

Przed Bogiem się klęka

O jak wielu przystępuje do Komunii św.
a tylko niektórzy pamiętają,
że przed Bogiem się klęka
a nie kuca jak wróble.

I tu w moim rodzinnym mieście
panuje wielka Niegodziwość!
Proboszczowie i to dwaj nakazali
wiernym stawać a nie klękać.

Przecież to rozbój w biały dzień!
Przed Bogiem się klęka a nie przyklękuje
i wstaje od nowa. Uważasz się za równego
Bogu? Toś z bluźnił i żal mi duszę ściska.

I po co ja jeszcze piszę jak wy
chodzicie do takich kościołów i wspieracie
swoich upodobanych? Zdania że trzeba
klękać są Kościoły Boże a te dwie
parafie to stajnie bydła.

Chodzi mi o parafię pw.Stanisława Kostki
i parafię pw.św.Ducha w Hrubieszowie.
Wierni tracą „sól” bo nie klękają, ja nawet nie chodzę
do tych parafii. Jeśli ktoś się spiera, niech się spiera
ale takiego zdania nie jesteśmy ani my ani Kościoły Boże!

Obudź się

Zbawił nas Ten sam co stworzył,
Maryi nie musiał zbawiać, bo była
bez grzechu. Chorzy potrzebują
lekarzy nie zdrowi. Głosuj na
Patriotów i Sprawiedliwych.

Ja do rewolty nie nawołuję, ona
dzieje się z buntownikami. Ja wołam
o Sumienie Narodu Polskiego.
„Obudź się Ramię Pańskie!
zabroń przewrotnym!”

Dziś była niedziela, czy klęknąłeś
do Komunii św.? Jeśli nie to wiedz
że przed Bogiem się klęka. I Jeden jest
Bóg – Ten co stworzył Ziemię a szykuje Niebo.

Bierzmy póki Łaskawy

Nie przestawajmy błagać
Ducha Świętego w Tysiącleciu
Jemu poświęconemu. Wprowadź
do swego zwyczaju litanię do Ducha.

Bóg bowiem nigdy, nigdy nie
dopuści na stworzenie grzechu
którego by nie przebaczył. Nie jest
to zachęta do hołdowaniu złu.

Panie, dziś sobota udziel każdemu
Łaski Uświęcającej. Ona jest dawana
darmo a wybór czy chcesz ją przyjąć
należy tylko do Ciebie. Bierzmy póki Łaskawy!

Panie, nasz Boże tyś Miłosierny,
Łaskawy i Święty. W Tobie wszystko
jest Jednością i nie ma siły która by
nas od Ciebie odłączyła. Udziel nam siebie!