Miesięczne archiwum: Październik 2011

Psalm

To co wspaniałe w nas żyje. Ze śpiewem weseli się, czyni nam cuda nasz Przyjaciel On nam wspaniale błogosławi. Sprawiasz, że pragnę żyć czynisz mnie szczęśliwym przed tronem. Mogę pieśń zanucić i dać świadectwo prawdzie, dobrze wiem że Bóg istnieje. … Czytaj dalej

Otagowano | Skomentuj

Bądźmy światłami…

Powróćmy do Boga, On jest Miłością nas radującą. Umiłujmy go znowu a puści w niepamięć nasze przewinienia. Ufajmy Mu! Dziś niedziela, czy byłeś w kościele? Klęknij do Komunii św. raz jeszcze i klękaj na każdej Mszy św. Umiłujmy Pana naszego … Czytaj dalej

Otagowano | Skomentuj

Ożyw Kościół

Dzięki zanośmy Panu Łaskawemu, na wieki Jego Miłosierdzie. Prośmy Go objawienie nam Jego woli a nie zginiemy, Życie Wieczne dostaniemy. Bądź dla nas zdrojem łask, natchnij nasze istnienia do pełnienia Panie Twojej woli. Ona to Świętość i Dobroć. Chcesz dla … Czytaj dalej

Otagowano | Skomentuj

Dzięki Panu zanośmy

Panie, mój Boże jak Tyś jest Dobry! Dajesz nam pogodę pomyślną byśmy mogli odwiedzić Cię w Twojej Świątyni… Dzięki Ci! O Panie dzięki Ci że dajesz nam siebie w Hostii utajony. Udzielasz nam z obfitości Swego Ducha. I karmisz nas … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

Zdrowie duszy powoduje zdrowie ciała

Aby działać skutecznie należy mieć do owego działania potrzebną łaskę. Ona wynagrodzi i upokorzenie anonimowości oraz inne przykrości… Jest wiele cierpień na świecie, ale jeszcze nie ma takiego którego by Pan nie uleczył. Zdrowie pochodzi od Pana Boga. Jest nawet … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zleciłem Wam modły

Nie ma nudy, bo tak: Bogaci zajmują się swoimi bogactwami. A ubodzy – zdobyciem samego bogactwa. Był taki człowiek, zaliczony do grzeszników a sam niczym nie uchybił. I jest to opisane, Hiob miał na imię. Mowy dotyczące go tak naprawdę … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jesteśmy dobrzy duszą

Choć tacy biedni i słabi możemy dzięki pomocy Boga sięgnąć Jego dłoni. Słuchajmy swego serca swej duszy zanim powiemy dobru by odeszło. Jest coś wielkiego w nas, to nasza dusza dana od Stwórcy. A my ją szargamy błotem, lecz gdy … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Książęta dawnych królestw

Książęta dawnych królestw nie zaciemniają zamysłu dobra. Istnieją nadal ci co w przybranym synostwie lecą ku niegasnącym słońcom. Istnieją jeszcze ci co patrząc ku wzgórzom i lasom układają w swych marzeniach przyszłe miasta, budowle oraz parami wędrują brzegami strumieni. Będą … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Muszę Was przestrzec

Muszę was przestrzec, ja jestem tym który odbiera pomstę na wrogach. Przykładem jest to co się stało temu kto mnie napadał. Trafiła go cegłówka w samo ciemię, a wcześniej rzucił się do bicia jak jakiś dziki zwierz. A tu co? … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jestem niczym

„Miłość we wszystko wierzy, zamysły Miłości spełniają się”. Jeśli chcesz być Polakiem, musisz być katolikiem. Nie jest to nacjonalizm bo ja wciąż uparcie powtarzam: „Jestem niczym!” Jestem niczym ale jakoś to „Nic” prorokuje… bo czymże my jesteśmy przed Bogiem? Uważasz … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj