Psalm

To co wspaniałe w nas żyje.
Ze śpiewem weseli się, czyni
nam cuda nasz Przyjaciel
On nam wspaniale błogosławi.

Sprawiasz, że pragnę żyć czynisz
mnie szczęśliwym przed tronem.
Mogę pieśń zanucić i dać świadectwo
prawdzie, dobrze wiem że Bóg istnieje.

Uzdalniasz mnie do głoszenia
twojej chwały, jestem mocny.
Nie zachwieję się ani padnę,
a Jedność w Kościele zapewni dobrobyt.

Brońmy krzyża w użyteczności społecznej,
brońmy wiary w sercach naszych.
Brońmy Przykazań Dziesięciu Bożych,
brońmy Oblubienicy Chrystusowej.

Bądźmy światłami…

Powróćmy do Boga, On jest
Miłością nas radującą. Umiłujmy
go znowu a puści w niepamięć
nasze przewinienia. Ufajmy Mu!

Dziś niedziela, czy byłeś w kościele?
Klęknij do Komunii św. raz jeszcze
i klękaj na każdej Mszy św.
Umiłujmy Pana naszego Miłosiernego.

Życie nasze dane jest nam
do uświęcenia, to przygotowanie
do życia w Niebie. Przygarnijmy Pana.
Bądźmy Jego światłami pośród świata.

Kochajmy naszego Pana, On jest Jeden.
Słuchajmy Jego Ewangelii, kiedy
ostatni raz czytałeś Pismo św.?
Dziś sobie je przypomnijmy…

Ożyw Kościół

Dzięki zanośmy Panu Łaskawemu,
na wieki Jego Miłosierdzie. Prośmy
Go objawienie nam Jego woli
a nie zginiemy, Życie Wieczne dostaniemy.

Bądź dla nas zdrojem łask, natchnij
nasze istnienia do pełnienia Panie
Twojej woli. Ona to Świętość i Dobroć.
Chcesz dla nas Dobra, dziękujemy Ci.

Poświęćmy nasze życie na większą
chwałę Bożą a się nie rozczarujemy.
Panie Ty jesteś Tym, który przyjmuje
obdarowuje i uświęca. Bądź zawsze Dobry.

Łaska Twoja Panie cenniejsza niż życie,
a Twoje królestwo nie zazna zniszczenia.
Bądźmy jednej myśli, a Kościół przetrwa.
Ożyw Swą Łaską Kościół raz jeszcze…

Dzięki Panu zanośmy

Panie, mój Boże jak Tyś jest Dobry!
Dajesz nam pogodę pomyślną
byśmy mogli odwiedzić Cię
w Twojej Świątyni… Dzięki Ci!

O Panie dzięki Ci że dajesz nam
siebie w Hostii utajony. Udzielasz
nam z obfitości Swego Ducha.
I karmisz nas chlebem powszednim.

Tym chlebem powszednim jest
Pan Jezus Chrystus, król Chwały.
Jesteś przecież Łaskawy i skory
do świadczenia Miłosierdzia.

Tyś Panie jest! Objaw nam, Polsce
i Kościołowi Świętemu swoją Wolę Bożą.
Byśmy znając Ciebie i miłując siebie
trwali w Wiecznym Przymierzu z Tobą!

Panie Tyś jest któryś Miłujesz,
i nas owocami obsypujesz.
Niechaj Polska wie, że Ją kochasz!
Niech Polska wie że Istniejesz.Amen

Zdrowie duszy powoduje zdrowie ciała

Aby działać skutecznie należy
mieć do owego działania potrzebną
łaskę. Ona wynagrodzi i upokorzenie
anonimowości oraz inne przykrości…

Jest wiele cierpień na świecie,
ale jeszcze nie ma takiego
którego by Pan nie uleczył.
Zdrowie pochodzi od Pana Boga.

Jest nawet Anioł, który świadczy
że Bóg uzdrawia! Jest! I co na to?
Bóg uzdrawia ale rzadko się zdarza,
że uzdrowi ciało przed duszą,

ale i tak bywa a to po to by
dać takiemu weksel potrzebny
do nawrócenia. Bo powie takiemu:
„To ja ci leczę cudownie ciało,
a teraz daję ci nadzieję na zdrową duszę.”

Dusze mają życie wieczne, gdyż
pochodzą od Ducha Świętego.
I jest po to Szeol, czyściec aby
je do Niebios przygotować, odziać.

Zleciłem Wam modły

Nie ma nudy, bo tak: Bogaci
zajmują się swoimi bogactwami.
A ubodzy – zdobyciem samego
bogactwa. Był taki człowiek,

zaliczony do grzeszników a sam
niczym nie uchybił. I jest to opisane,
Hiob miał na imię. Mowy dotyczące go
tak naprawdę dotyczyły grzeszników.

Dlatego zostały zawarte w kanonie
Ksiąg Natchnionych. Natomiast
Prawdziwa Mądrość to Miłosierdzie,
bo Bóg jest Święty. Pana Duchów nie widać.

Boga nikt nigdy nie widział, bo On
jest pokorny. Mógłby nawet mi,
nieudanemu bachorowi się ukazać.
A on ze Swej Pokory ukrywa się!

Tak, Pan Duchów ukrywa się…
a my mamy go w Modlitwie.
Jakie to piękne, módl się tym co
zleciłem moim czytelnikom.

Jesteśmy dobrzy duszą

Choć tacy biedni i słabi
możemy dzięki pomocy Boga sięgnąć
Jego dłoni. Słuchajmy swego serca
swej duszy zanim powiemy dobru
by odeszło.

Jest coś wielkiego w nas, to
nasza dusza dana od Stwórcy.
A my ją szargamy błotem, lecz
gdy się oczyścimy – jesteśmy piękni

niczym Aniołowie leccy duchem.
Poznajemy łaski co dzień, uśmiech
zachód słońca. Obcujemy z Bogiem
na modlitwach, staramy się Go kochać
i być ze sobą blisko. Tacy biedni i słabi
a jednocześnie – kochani przez Najwyższego.

Książęta dawnych królestw

Książęta dawnych królestw
nie zaciemniają zamysłu dobra.
Istnieją nadal ci co w
przybranym synostwie lecą
ku niegasnącym słońcom.

Istnieją jeszcze ci co patrząc
ku wzgórzom i lasom układają
w swych marzeniach przyszłe miasta,
budowle oraz parami wędrują brzegami
strumieni.

Będą tacy co wstając i żyjąc
potrafić będą ukryć swe bogactwa.
Wybrani wydali demonom wojnę przed wiekami.
My ją prowadzimy do dzisiaj.

Muszę Was przestrzec

Muszę was przestrzec, ja jestem
tym który odbiera pomstę na
wrogach. Przykładem jest to co
się stało temu kto mnie napadał.

Trafiła go cegłówka w samo ciemię,
a wcześniej rzucił się do bicia
jak jakiś dziki zwierz. A tu co?
A tu POMSTA. I walczyłem innym

razem z demonem za co później
dziękowałem. Broniłem honoru
drużyny bo nam boisko chcieli zająć.
I stało się tak, że odebrałem i na nim pomstę.

W innym dniu i przyszłym czasie,
samo powietrze będzie jak kwiat.
A życie przyjemne jak wiatr,
co Boga w sobie kryje.

Jestem niczym

„Miłość we wszystko wierzy,
zamysły Miłości spełniają się”.
Jeśli chcesz być Polakiem, musisz
być katolikiem. Nie jest to nacjonalizm
bo ja wciąż uparcie powtarzam: „Jestem niczym!”

Jestem niczym ale jakoś to „Nic” prorokuje…
bo czymże my jesteśmy przed Bogiem?
Uważasz się za Mądrego? To wiedz, że
Jeden jest Mądry. Nie jestem Mistrzem.

A mojemu tacie śniło się że jadł sałatę,
natomiast ja dzisiaj pomagałem w kuchni.
I poszedłem na ogród i nazrywałem sobie
warzyw na zupę. „Ta Ziemia będzie nas żywić!”