Klęknij do spowiedzi

Bóg jest Miłością, ona
wynagradza Mu naszą opieszałość.
Mądrość jest ważniejsza od
światła, Ona (Mądrość) stwarza.

Mądrość stwarza pouczające dzieła.
W najwyższym Niebie Bóg jest Lampą.
Mądrość jest dana wszystkim Jej
pragnącym. Módl się za cierpiących.

Życie, czym jest życie jeśli nie
trwaniem w Miłości? Kup dziś
rozważania różańcowe i módl się
do Trójcy świętej a zdobędziesz…

Zdobędziesz chwałę i nabierzesz
pokory. Wszyscy potrzebują łaski,
ale otrzymają Ją ci którzy ją przyjmą.
I Bóg wie o nas wpierw nim klękniemy
do modlitw.

Tracą Ducha dzień za dniem

Jak wy którzy przyjmujecie
Komunię św. na stojąco
możecie jeszcze wogóle
przystępować do Stołu Pańskiego?

To Wasza Pycha i grzech!
Jakże mamy wzmocnić Ducha Narodu
jeśli swoimi grzechami go osłabiamy?
Ja owszem byłem grzesznikiem ale…

Ale się nawróciłem i klękam
do Komunii św. ze świętością!
Tak! To właśnie mam wam do przekazania.
A Hrubieszów? Ledwie jedna parafia
się ostała, jak rzekł mi Pan… i to św.Mikołaja.

Bądźcie gorliwi jak ja jestem,
i jak mamy doczekać Dnia Sądu
i ostać się na nim? To będzie
litość i trwoga ale Kościół ma Obrońcę!

Maryja nie czyni różnic

Mam do przekazania, że Pan
nas Umiłował. Chce naszego powrotu
do Miejsca wszystkich Dzieci Bożych.
Ufajmy mu dozgonnie, a On zaufa nam.

Nawróćmy się całym sercem ku Panu,
Bóg Jest który istnieje, On naszym
szczęściem. Kochajmy go, On wie
czego potrzebujemy. Nawracajmy się.

Nawracajmy się do Niego ze wszystkimi
potrzebami, On wszystkiemu zaradzi.
Prawdziwy Bóg potrafi wyprowadzić,
Dobro z tego co zdaje się być niczym.

Bądźmy Jego wiernymi, a nigdy nie
zbłądzimy. Trudny czas nastał ale
On, Bóg wszechmocny nas nie opuści.
Polegajmy na Jego obietnicy a wytrwamy.

 

Żyć to zdobywać Ducha Świętego

Oto taką wizję otrzymałem:
„Widziałem drogę ze Wschodu
na Zachód, pola były pełne złota,
Głos pouczył że czeka mnie daleka podróż”.

Dziś choruję jednak na grypę,
i jeśli mam jeszcze przyjmować
Ducha świętego do serca…
to lepiej odpraw Modły za mnie.

Dziś jest piękna pogoda, jak zawsze
nade mną. Można podróżować, lecz
jutro jest szabat. Zrób zakupy dziś,
a jutro pij napoje słodkie, smakowe.

Papież jest Ojcem świętym!

Z czasem będą zarabiać,
nie grube miliony lecz łaskę
Pańską. To jest moje przesłanie.
Bądź dobry i bądź posłuszny woli Bożej.

„Panie podeptali w Hrubieszowie
Tradycję, już nie klękają do
Komunii św. a kucają jak wróble.
Panie Boże mój racz mnie wysłuchać.”*

Nie ma, nie ma już nic dobrego
co by mnie pocieszyło prócz Miłości.
Kto nam powie, że nastał Wielki
Ucisk? On może już teraz trwa a my…

My nie wiemy bo nawet Mesjasz
wzbrania się z podaniem daty.
Jak ciężko, Panie Boże mój żyć,
jak trudno bez pokoju się ostać.

Przyjdzie dzień bez pokus!

Przyjdzie dzień, w którym
skończy się cierpienie i wszelki trud.
Będziemy mogli żyć bez grzechu,
gdyż on się nie ostoi. Przeminie całkiem.

Ta Ziemia, ta doczesność…
nie są celem naszego istnienia.
Nie pokładamy bowiem nadziei
tylko w tym życiu. Niebiosa istnieją.

Jak byście wytłumaczyli wszystkie
cudowne wizerunki? Odpowiedź jest:
istnieje Opatrzność Boża, i Ona
nawraca cały świat do siebie.

Wszyscy są równi, tyle że niektórzy
bardziej są uciskani. A jak bardziej uciskani
to bardziej podobni do Mistrza Ducha,
Odblasku Ojca, Jedynego Wybranego.

Przekażmy proroctwo

Troska o Kościół to zadanie
każdego ochrzczonego, przeznaczenie.
Jesteśmy świecznikami Chrystusa,
i nie opuszczajmy go za wcześnie.

Życie polega na tym, by jak
dziecko zaufać Panu Niebieskiemu.
Błogosławiony Pan Duchów wybawi
nas od kłopotów. Święty, święty, święty.

I jeśli masz wizje a taisz je, popełniasz
wielki błąd. „Bo sam nie będzie uznany!”
Otrzymałeś wizję? Przekaż więc proroctwo,
dowiedziałeś się czegoś? Przekaż proroctwo.

Przecież na darze darmo danym,
nie można zarabiać. I tak samo łaska
uświęcająca dawana jest darmo.

Zagadka ubóstwa

Bóg sprzyja uboższym, ponieważ
bogaty ma swoje. Ubogi walczy
o Ducha, gdyż ujrzał że Mądrość
uczy Miłować bliźniego.

Od Miłości bliźniego droga wiedzie
ku Prawdziwej Miłość Bożej.
„Ja jestem niczym a nawołuję,
ty życie ukończysz i umiłuję.”

Ubóstwo jest po to
by zapomnieć o Mamonie a zająć
uświęceniem. Nie można służyć
Bogu i Mamonie na raz, Bóg stawia
nas przed wyborem. I zawsze należy
wybrać właśnie Niepodzielnego.

Panie – Ty natchnij!

Kiedy prorok błogosławi, wówczas
kreuje rzeczywistość. Przyczyną
naszej Miłości i wszelkiego powodzenia
jest Pan, Bóg Miłosierny i wszechmocny w Łasce.

Nie chowaj cierpień w piasek,
albowiem i one zakwitną.
Wyczekujmy Czasów kiedy skończy się
kuszenie a prawdziwie rozpocznie Dobro.

Imieniem naszej Wiary jest „Ty jesteś!”
Nadziei „Ty będziesz!”. One prowadzą do
Największego Daru jakim jest Miłość.
Świętość to Suma Wszystkiego.

Przyjmij Ducha Świętego do swego serca,
a po pewnym czasie ujrzysz go faktycznie!
On Jest który Jest i wie czego potrzebujemy…
Panie Natchnij nas swoją Miłością!

On, Jahwe jest Święty i jest to
Jego zawołanie na najdalsze pokolenie.
Jest zawsze z Matką Kościołem,
i lepiej czego nam potrzeba.

Ku przybliżeniu Boga

On jest Dobry i łaskawy,
chce naszego szczęścia, i jeśli
ujrzy w czymś błogosławieństwo
dla Ciebie – wówczas otrzymasz ową łaskę.

Umiłujmy dziś na nowo naszego Pana.
Zaufajmy Jego przykazaniom, bo
można żyć według nich. Nie są one ciężkie,
a dane ku naszemu uświęceniu.

Natchnij nas Duchu Święty, okaż Świętość.
Spraw byśmy byli Ci zawsze posłuszni,
dzięki czemu posiądziemy Królestwo
przygotowane nam od założenia świata.

Panie, Tyś Jedyny i nie ma innego.
Nawróćmy się do Ciebie abyś Ty
nawrócił się do nas i okazywał nam
Łaskawość po wszystkie dni nasze.