Dla św.Faustyny

Na pewno pragniesz ujrzeć
rzeczy takimi jakie są w swej
prostocie i umysłowości.

Dążysz do tego by ponieść
niebiosa do przodu przed siebie?
Chcesz ogarnąć umysłem najśmielsze
zamiary Boga i Jego świętych?

Jej łąka usiana jest fiołkami
nieśmielącymi się pośród innych kwiatów.
A serce tej świętej zostało stworzone
by grzesznicy powrócili.

Widzi nasze dusze, ogarnia swą
wszechmocą nasze istnienie.
Dodaj nam kolorowych barw.

Mądrość to skarb najcenniejszy

Mądrość jest darem drogocennym,
daje się znaleźć szukającym Go.
Panie Boże wszechwładny, ulituj się
nad szukającymi Twego Oblicza.

Boże spojrzyj i Pociesz nas w niedoli,
nie opuszczaj nas nigdy, bądź z nami.
Bądź z nami na zawsze, chcemy
być Dobrzy. Stańmy się czyści i nieskalani

jak święci Aniołowie. Panie przyjdź i
pobłogosław nas. Z ręki i karności swojej
racz nas nie wypuszczać, odżyw nas
w Miłości swojej odwiecznej.

Przyjdź Panie, nawróćmy się do Ciebie,
a Ty się nawrócisz do nas. Panie natchnij
nas do pełnienia Twoich poleceń, Twoja
wola to uświęcenie. Nie pozostawiaj nas
bez słowa pociechy. Tchnij w nas Ducha Bożego.

Miłość nas prowadzi

Któż nas zdoła zrozumieć?
Pragnących miłości i wściekłej żądzy?
Gdy się ujrzymy słowa będą zbędne,
jedynie nasze czyny o nas mówić będą.

Gdy mamy miłość możemy być ślepi
gdyż ona nas już prowadzi.
Nasza moc przepływa przez
nasze walczące serca.
Niosą one nadzieję na szybkie spotkanie.

Niebezpieczne wichry nigdy nas
nie przestraszą a kolejne ciepłe wieczory
pozwolą na rozwój miłości.
Poranki i całe dnie będą pisane nam

abyśmy spędzali je wspólnie.
Cokolwiek się stanie miłość,
która nas połączyła będzie nas
prowadzić przez całą wieczność.

Jeszcze jedna noc razem

Piszę, o słodka!, od początku dla Ciebie
dobra przyjaciółko pośród nocy,
to idzie wprost z serca.
Miłość krąży kołami chwytającymi
kochanków do środka.

Cała nadzieja moje jest ku Tobie,
nie bój się więc, że stracę
zaufanie do Miłości. Poprośmy więc
o jeszcze jedną noc stworzoną dla
nas tu ginących, zamieniających się
w słowo „żegnajcie…”

Wiemy, że będziesz wtedy ze mną,
przytrzymasz mnie bo jesteś kochana
przeze mnie. Zaprowadzisz nas tam
gdzie czuć będziemy silniej.
Wieczny dzień czeka nas,
ten bez końca uchwytliwego.

Dla siebie jesteśmy

Zatraćmy się w naszej miłości,
otwórzmy oczy i zobaczmy
ogromne siły nas otaczające.
Nasze ciała płoną silnie.
Do naszych ramion należymy.

Dwa serca jako jedno
bijące dla tańca i rozkoszy.
Należymy tylko do siebie,
nie zaprzeczajmy snom i przeznaczeniu.
Zatraćmy się w swoich pragnieniach Miłości.

W tym stanie chcielibyśmy pozostać
na zawsze, w połączeniu naszych dusz.
Wierzymy, że wieczność należy do nas,
a nadzieja i wiara niosą tę siłę,
która stanie się czystą Miłością.

Klęknij do spowiedzi

Bóg jest Miłością, ona
wynagradza Mu naszą opieszałość.
Mądrość jest ważniejsza od
światła, Ona (Mądrość) stwarza.

Mądrość stwarza pouczające dzieła.
W najwyższym Niebie Bóg jest Lampą.
Mądrość jest dana wszystkim Jej
pragnącym. Módl się za cierpiących.

Życie, czym jest życie jeśli nie
trwaniem w Miłości? Kup dziś
rozważania różańcowe i módl się
do Trójcy świętej a zdobędziesz…

Zdobędziesz chwałę i nabierzesz
pokory. Wszyscy potrzebują łaski,
ale otrzymają Ją ci którzy ją przyjmą.
I Bóg wie o nas wpierw nim klękniemy
do modlitw.

Tracą Ducha dzień za dniem

Jak wy którzy przyjmujecie
Komunię św. na stojąco
możecie jeszcze wogóle
przystępować do Stołu Pańskiego?

To Wasza Pycha i grzech!
Jakże mamy wzmocnić Ducha Narodu
jeśli swoimi grzechami go osłabiamy?
Ja owszem byłem grzesznikiem ale…

Ale się nawróciłem i klękam
do Komunii św. ze świętością!
Tak! To właśnie mam wam do przekazania.
A Hrubieszów? Ledwie jedna parafia
się ostała, jak rzekł mi Pan… i to św.Mikołaja.

Bądźcie gorliwi jak ja jestem,
i jak mamy doczekać Dnia Sądu
i ostać się na nim? To będzie
litość i trwoga ale Kościół ma Obrońcę!

Maryja nie czyni różnic

Mam do przekazania, że Pan
nas Umiłował. Chce naszego powrotu
do Miejsca wszystkich Dzieci Bożych.
Ufajmy mu dozgonnie, a On zaufa nam.

Nawróćmy się całym sercem ku Panu,
Bóg Jest który istnieje, On naszym
szczęściem. Kochajmy go, On wie
czego potrzebujemy. Nawracajmy się.

Nawracajmy się do Niego ze wszystkimi
potrzebami, On wszystkiemu zaradzi.
Prawdziwy Bóg potrafi wyprowadzić,
Dobro z tego co zdaje się być niczym.

Bądźmy Jego wiernymi, a nigdy nie
zbłądzimy. Trudny czas nastał ale
On, Bóg wszechmocny nas nie opuści.
Polegajmy na Jego obietnicy a wytrwamy.

 

Żyć to zdobywać Ducha Świętego

Oto taką wizję otrzymałem:
„Widziałem drogę ze Wschodu
na Zachód, pola były pełne złota,
Głos pouczył że czeka mnie daleka podróż”.

Dziś choruję jednak na grypę,
i jeśli mam jeszcze przyjmować
Ducha świętego do serca…
to lepiej odpraw Modły za mnie.

Dziś jest piękna pogoda, jak zawsze
nade mną. Można podróżować, lecz
jutro jest szabat. Zrób zakupy dziś,
a jutro pij napoje słodkie, smakowe.

Papież jest Ojcem świętym!

Z czasem będą zarabiać,
nie grube miliony lecz łaskę
Pańską. To jest moje przesłanie.
Bądź dobry i bądź posłuszny woli Bożej.

„Panie podeptali w Hrubieszowie
Tradycję, już nie klękają do
Komunii św. a kucają jak wróble.
Panie Boże mój racz mnie wysłuchać.”*

Nie ma, nie ma już nic dobrego
co by mnie pocieszyło prócz Miłości.
Kto nam powie, że nastał Wielki
Ucisk? On może już teraz trwa a my…

My nie wiemy bo nawet Mesjasz
wzbrania się z podaniem daty.
Jak ciężko, Panie Boże mój żyć,
jak trudno bez pokoju się ostać.