Słowo pociechą

Mądrość wychwala swoich synów,
ma o nich pieczę. Mądrość to
więcej niż bogactwa, ona poucza
nas jak miłować Boga.

Panie, nie kryj się przede mną.
Pozwól się poznać takim jaki
faktycznie istniejesz. Okaż nade
mną swoje pogodne oblicze.

Natchnij nas Panie swoją
świętą Miłością, poucz roztropnością.
Wszystko niech się dzieje po to
by Ci wiernie wszyscy służyli.

Odbuduj mój namiot z radością,
wyciągnij z otchłani i posadź
wśród książąt. Niech Twoje tchnienie
będzie nam radością a Słowo pociechą.

Panie przyjdź, nie zwlekaj,
pociesz mnie w mym smutku.
Bądź mi słupem oparcia,
obroną przed Złym duchem.

Nabierzmy Ducha Przenajświętszego

Nabierzmy Ducha Przenajświętszego,
a jeśli uczujesz fałszywą lub niemiłą
woń jedno wiedz – modlić się trzeba.
Nawracać i modlić to moje przesłanie.

Za nimi idą owoce Ducha
jakie sam otrzymuję. I ty i ja
wiemy że mamy życie wieczne
w chrzcie Chrystusowym.

Nie opuszczaj Kościoła rzymsko-katolickiego,
ja sam do Niego należę. Bo wiem, że jeśli
odstąpisz od Oblubienicy Chrystusowej,
twoje życie straci i blask i smak.

I mówią pewni ludzie: „Chrystus jest Głową!”
To prawda, która nie pozwala nam na
opuszczanie Katolicyzmu! Jesteśmy cząstkami
Mistycznego Ciała Chrystusa a to ze względu na chrzest.

Miłość aktywna

Wielu ludzi mówi :”Kocham cię moje złotko”
ale czy faktycznie miłują?
Bo czym jest prawdziwa Miłość?
Jest nią Trójca Święta.

I będziesz już stale żyć,
w Jego Miłości trwać.
I będziesz wiedzieć czym jest Życie
a jest to Jezus. Porzuć świat!

Porzuć świat wtedy gdy Pan zapuka,
ty mu otworzysz i ucztować będziecie.
Porzuć świat ale chwalebnie,
czyli tak jak Jemu się spodoba.

Prawdziwy kult Serca Jezusowego

O prawdziwym kulcie Bożego
Serca Jezusowego świadczy miejsce
dane Mu w naszym życiu. On jest
i zawsze będzie, musimy Go kochać.

Obyśmy potrafili otoczyć czcią
Serce Jezusa. Ono skrywa użyteczne
tajemnice, ja mogę od siebie powiedzieć
że „jeśli kochasz – to zwyciężasz!”

Serce Jezusa pragnie zdobywać,
ale nie pieniądz lecz mnie i Ciebie.
Ono jest czułe na nasze pragnienia
i na nas chętnie się wylewa.

Ono broczy Krwią, która zbawia.
Dlatego prośmy o Nią dla konających,
aby po pokropieniu Krwią Świętego
mogli biedni wejść do Jego Królestwa.

Panie, Tyś Jedyny

Źródłem wszelkiego dobra jest
Dobry Bóg. Przyznaj Mu miejsce
w swoim życiu i bądź Mu wierny.
On bowiem chce naszego dobra.

Umiejętność znaczy więcej niż
uznanie w oczach ludzkich.
Panie, spójrz na Lud swój wierny
i ulituj się raz jeszcze, prosimy Cię!

Niech wszyscy poznają, że od
Ciebie tryska wszelkie Dobro i
przylgną do Ciebie. Ty jesteś Panie
i nie ma innego, Tyś Jedyny.

Tchnij w nas Swego Świętego Ducha.
Jeśli jest ktoś kto Ci nie dowierza to niech
się nawróci i pozna, że Dobry jest Pan.
Nawróć nas Panie do siebie, bądź z nami!

Prośba o litość

Panie Tyś jest Jeden a trwający
w Trzech Osobach. Przyjmij nasze
dziękczynienie i natchnij Swym Duchem.
Twoją własnością jesteśmy i do Ciebie
należeć chcemy!

Życie nam dałeś i czekamy Twojego
zwycięstwa nad mocami Złego.
Ty Panie zwyciężysz i będziemy
oglądać Twoją chwałę. Daj nam Cię wysłowić!

Panie ulituj się nad nami i ześlij
dobrą pogodę aby dokonać żniw.
Wzmocnij nas Swym Duchem, pozwól
nam się uświęcić poprzez wylanie Uświęciciela.

Obdarz mnie i Polskę, Kościół i świat
swoim Duchem Uświęcicielem.
Natchnij nasze istnienia abyśmy byli
Tobie posłuszni. Ulituj się nad nami!

Kilka rad odnośnie…

Chciałbym cię zachęcić do
sięgnięcia po Stary Testament.
Jest on bogaty we wszelkie
dobre modlitwy i kantyki.

Spójrzmy do Dziękczynnego Hymnu Tobiasza;
dziękuje on tam za uzdrowienie
i prosi za ludem, grzesznikami
o Miłosierdzie Boże nad nimi i sobą…

Spójrzmy do Księgi Kronik gdzie Jabes
prosi Boga o „rozszerzenie swoich granic”.
Ta modlitwa jest szczególnie skuteczna
a jej owoce przejdą twoje oczekiwanie.

Popatrz na psałterz Króla Dawida,
na wszystko tam jest rada.
I dziękczynienie za łaski i prośba
o wytrwanie w służbie. Otwórz dziś
Stary Testament!

Wiele dobra czeka w świątyni

Miłość jest warunkiem otrzymania
pożądanych łask. Jeśli kochasz
Boga – będziesz wytrwale się
modlić do Niego. On jest Miłość.

Jahwe, nasz tatuś objawił mi się!
Objawił mi się i powiedział:
„Jestem Miłość!” Zdarzyło się to
w świątyni pw.Ducha świętego w Hrubieszowie!

Masz w swoim mieście Sanktuarium
Maryjne? Bądź Jej częstym gościem.
Warto nawiedzać świątynie gdyż chwila
w niej spędzona to jak godzina modlitw.