Maryja prowadzi

Zwycięstwo przyjdzie przez Ducha,
a natchnienia udzieli nam Pan Jedyny.
„Co ja mam zrobić ze złowrogim narodem?”
Czeka go haniebny koniec, jest jednak…

Ten naród jest i dlatego należy
błagać Pana nawrócenia:
„Święty, Święty, Święty Pan nawrócenia
daje grzesznikowi nawrócenie”

Mamono – wrzuciłem Cię w przepaść
to prawda ale ja nie jestem taki
by odtrącić na wieki. Ojcze – jeszcze
jeden raz wejrzyj na Swego Syna i daj przebłagać.

Daj nam przebłagać się i ześlij swoją Rękę
przed nami ku nawróceniu Narodów.
Oni są jak trawa, po to by Ci służyć
byś mógł się na niej wylegiwać.

„Panie przed śmiercią to jedno mi spraw,
bym był Jedno z moim Duchem,
którego widzę i któremu błogosławię.
I niech Baranek i Ty nam Lampą będą!”

Głos sprzeciwu Mamonie…

Unikanie słów karcących bliźniego
jest uwielbieniem pokory wobec
własnych porażek. Ani Ty ani Ja!
Podczas ciszy wchodzisz w kontemplację.

Jestem wołaniem o Owoce Nawrócenia,
a Ty Narodzie Za-Mało-Wdzięczny
czego po mnie oczekujesz? Plemię żmijowe
już było i nie rozpoznało Mesjasza.

„Mamono – oto rzucam Cię w przepaść
by poznali że Cnota więcej znaczy.
Mamono – tak to Ci śpiewam!
By poznali że jest coś więcej niż Ty – o Nędzna!”

O Bożej opiece

„Jeżeli Ty nas odrzucisz, to
kto nas przyjmie? Jahwe Ty
nas zrodziłeś, Ty nigdy nie masz
nas w nienawiści…” Kochamy Cię!

Panie, spraw byśmy byli Ci wierniejsi.
Otrzymałem imię, choć byłem umarły.
Mam ducha który błogosławi.

Maryjo, dziękuję Ci za twoich specjalnych.
Ty ich posyłasz na świat, Ty obdarzasz nas.
Archanioł Michał łaski roznosi, jakże Kościół
którego jest On opiekunem jest Mu Wdzięczny.

Prawdziwe Życie w Bogu

Dziś chciałbym skierować nasz wzrok
na dzieło, które przechodzi wszelkie…
Vassula Ryden do wielu lat otrzymuje
objawienia wprost cudowne.

Są to Słowa pełne Miłości i Dobra,
oświetlają drogę Łaski i Świętości.
Ukazują Piękno Boga, Jego Miłosierdzie.
Poczytajcie zatem! Warto…

Ja od dawna czytuję jej orędzia w sieci,
ale skierowane są one do każdego z nas.
Mówią o równości naszej wobec Boga,
traktują o łaskawości i hojności Bożych.

Aby je poczytać kliknijcie w linkach
„Duch Prawdy” a następnie „Prawdziwe Życie w Bogu”.
Zaprzyjaźnijmy się dziś z Bogiem poprzez
poznawanie Go w Jego dziełach!

Owoce nawrócenia

Dziś była niedziela, a ilu z was
pobożnie we Mszy św. uczestniczyło?
Nie jesteśmy na ziemi po to by tylko jeść i spać,
ale żeby się uświęcać.

Nie było Cię w niedzielę w świątyni?
Żałuj tego a Pan Ci przebaczy,
i pójdziesz w kolejną i przyjdzie pokój…
Uświęcajmy się! Natchnij nas Duchu Uświęcicielu!

Zaufaj dziś naszemu Bogu – Jezusowi,
On jak żebrak czeka na naszą Miłość.
Bóg jest Miłością i pragnie by nam Jej
udzielić, a Jego hojność nie zna granic.

Nawróćmy się dziś do Pana, wróćmy
do zdroju łask. Życie dane jest nam przez
Boga i nie możemy go zmarnować. Bóg
kocha każdego tak samo, jesteśmy równi…

Dla zachęty

Bóg chce naszego dobra,
abyśmy znając Go – miłowali.
Jest On samą Miłością i tego
pragnie dla nas małych.

Czas mija szybko a czy dziś
modliłeś się na różańcu,
bądź o Mądrość. Dawajcie a będzie
wam dane. Spójrz ku Trójcy Świętej.

Bóg jest blisko nas, a cierpienie przybliża Go.
Poczytaj dziś Pismo św. i pomyśl
jak bardzo nasz Pan jest łaskawy.
Ufaj Panu zawsze a nie zginiesz.

Zachęcam Cię do spowiedzi,
do pójścia do świątyni… Uświęcaj się!
Nie marnuj czasu na telewizję, babskie baśnie.
Pomódl się dziś po lekturze tych słów.

Prośba o poznanie

O Mistrzu Ducha! Pozwól nam
wzorować się na Tobie. Nasyć
mnie i czytelników pokojem,
doprowadź do Poznania Łaski.

Ty Jesteś który Jesteś, i Jestem
posyła swe sługi pośród narody.
Niech obce narody zaufają Ci,
aby i one doszły do Zbawienia.

My mamy dusze i karmimy je modlitwami,
ciała mamy i codziennie mamy posiłek.
Jedno i drugie jest ważne! Ty Panie proszę,
zatroszcz się dla nas o te środki. Nie opuszczaj…

Daj nam Panie Poznanie Ciebie,
a przeze mnie przybliż swój Kościół
do tajemnicy Twej Świętości.
Natchnij oba świeczniki! Służmy Panu!

Uwielbijmy Pana…

Panie, niechaj każda dusza
umiłuje Ciebie całą Mocą
udzielonej przez Ciebie. Jeden
jest nasz Pan, nie ma innego.

Życie i Miłość, Dobroć i Sens
wszystko od Ciebie pochodzi.
Nasyćmy się Twoją łaską abyśmy
trwali w zjednoczeniu z Tobą.

Boże mój wołam do Ciebie,
Ty mnie wysłuchujesz. Nie kryj
swego oblicz przede mną. Odpowiedz
abym poznał, że mi błogosławisz.

Spędźmy życie na służbie Tobie,
a nagrodzenie nas pozostawmy
naszemu Panu. On wie czym żyjemy,
on sam wie jak bardzo chcemy Go kochać!

Oczyszczenie duszy przed Panem

Klęknijmy na kolana przed
przyjęciem Komunii św.
Komunia znaczy jedność serc
jedność Ducha i woli z Bogiem.

Dziś poucza nas Pan, że od cudu
ważniejsze jest wewnętrzne nawrócenie.
Co nam po zdrowiu ciała skoro
duch nasz mieszka w ciemnościach?

Oczyśćmy serca wyznając swe grzechy,
ja dziś wyznałem swe grzechy przed Panem.
On usłyszał i przebaczył. Ode mnie się uczcie!
Natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym.

Ale chrzest odmywa nas z niego całkowicie,
przychodzą inne grzechy ale spowiedź
oczyszcza nas z nich całkowicie. Po to jest
Komunia św. duchowa jeśli nie możesz być w świątyni.

Czym jest Bóg?

Bóg jest łaską, Miłosierdziem i Świętością,
to akt trynitarny bo jest Jeden lecz w Trzech
Osobach. Jest początkiem i końcem,
sensem istnienia każdego ze stworzeń.

Szukaj Boga znajdziesz Wszystko,
pozostań niczym aby On mógł być
Wszystkim. Bóg nie potrzebuje
świętych Rad, On jest Jeden Mądry…

Bóg jest Dobrym Duchem Uświęcicielem,
Jezus stracił ciało lecz My dostaniemy
niezniszczalne ciała i życie doczesne
zostanie wchłonięte przez Wieczność.

Bóg jest Świętością, nie ma nic
ważniejszego od Niego. Wszystko co
ziemskie przeminie, i wyda owoc
Świętości. Bóg jest od Początku Światłością…