Myślą obcą nie gardź

Przyjmujcie, przyjmujcie Komunię św.
„papieską”. Papieska Komunia św.
uwalnia od śmierci, daje zdrowie,
oświeca oczy i obdarza błogosławieństwem.

Ludzie! Przyjmujcie Komunię św. papieską.
Ona uczy pokory i chroni od kar doczesnych.
Papieska Komunia św. to dobro na tej Ziemi
największe. Niech pociąga was to co pokorne.

Przyjmujcie Komunię św. papieską.
Godnie znaczy się.
Życie wtedy ścielić przed wami będzie
i staniecie się kwiatami Wiecznie Żywego!

Komunia papieska to łaska niewysłowiona.
Ja byłem, a po mnie większy przyszedł.
Jego uwielbiajmy, nie nam Panie chwała Twych dzieł.
Europa nie może nas zbawić! Tylko Pan, tylko…

Współcześni prorocy

Zachęcam was, moi drodzy
do poznania dzieła Vassuli Ryden
„Prawdziwe życie w Bogu”.
Kupujcie jej książki.

Nawróć się, nawróć się do Pana.
Jezus jest Miłością i chce każdego
kochać z taką samą mocą.
Jezus jest Panem! Wróć do Niego.

Jesteśmy tylko cieniami, przechodniami.
Pustynio, powróć do swego Pana,
niech Wschód i Zachód pozna
że Jeden jest Bóg i jedna wiara.

Radujmy się

Dziś jest Uroczystość Ciała i Krwi
Chrystusa. Nie pozwól aby przeszła
ona bez echa w twej duchowości.
Koniecznie bądź dziś w świątyni.

Panie, do Ciebie Jedynego zwracam się.
Racz nawrócić do siebie wszystkich,
a nas podtrzymaj w służeniu Tobie.
Nie pozwól by Zły mieszał się do naszych serc.

Boże mój Jedyny tyś jest wspaniały,
Tobie winniśmy składać stale hołdy
i dobra od Ciebie oczekiwać.
Łaska twoja lepsza niż życie.

Natchnij Twórców i ich odbiorców,
niech dzieje się Twoja Panie wola.
Obdarz Kościół swój miłosierdziem i świętością,
i ześlij nawrócenie grzesznikom.

Gdy błagałem za Europą

Miłosierdzie to największy przymiot
błogosławionej Trójcy świętej.
Zaufajmy dziś Panu, On nie może zawieść.
Nadzieja nie może zawieść.

Panie, proszę wylej na Polskę
i świat zdroje swych łask.
Zapewnij urodzaj ziemi oraz
dobrą pogodę dla rolników.

Pobłogosław Panie Europę aby
zjednoczona przynosiła owoce.
Natchnij polityków na świecie
by pełnili wolę Boga Ojca..

Pobłogosław w końcu ludzkości,
światu całemu. Dzięki Ci, o Panie i Królu!

Człowiek sam nie da rady

Człowiek nie stworzy doskonałości,
ciało nie może mnie Oświecić.
Jedynym źródłem łaski jest Uświęciciel,
tak bowiem brzmi Imię Ducha Świętego.

Aby wypełnić wolę Ojca należy
przyjąć Ducha Uświęciciela do serca.
Pokornie wypełniać obowiązki,
a łaska będzie dana darmo.

Bóg Ojciec jest mocniejszy niż
całe piekło sprzysiężone przeciwko Niemu.
Jego Słowo nie działa bezowocnie,
wraca do Niego samego po wykonaniu wyroku.

„Żałujmy Pana, który skonał chwalebnie!
takie bowiem było dzieło Odkupienia,
Jezus to to samo co Ojciec, tyle że
przybrał ludzką Naturę pozostając Bogiem.”

Wola Boga to dobroć

Jeśli żyjesz w miejscu zamieszkania,
i chcesz być kimś… a jesteś tak
naprawdę niczym jak ja… radzę Ci
byś zapragnął świętości. Tylko!

Dlatego już teraz śpiewam na Mamonę:
„Nie chcę tobie o przewrotności służyć,
to ty teraz przyjdziesz do mnie
jako moja chwalebna służebnica!”

Mocni duchem

Lato! jak miło zaznawać twych
aromatów kwiatów polnych.
Gdzie krąży pszczoła i biega kot,
gdzie żyje bażant – odpoczywa lew…

Niech trwa czas ten sielski,
i żyje Miłość w duchach naszych.
Nasyćmy się nią po brzegi,
odpocznijmy w jej chłodnym cieniu.

Przyjdź! Przyjdź Duchu w nasze serca,
ożyw nas samych jak tylko pragniesz.
Byśmy mocni pociech zaznawali,
byśmy mocni z radości omdlewali.