Miłosierdzie Boże prowadzi do nawrócenia

Dziś w niedzielę świętujemy, cieszymy się.
Słuchamy piosenek i dziękujemy Panu.

Dziś w niedzielę świętujemy, modlimy się.
Dziękujemy Duchowi że przyszedł w ciele
Jezusa Nazarejczyka – naszego Odkupiciela,
jedynego, Jedynego Zbawiciela!

A ja? ja autor którego zamiary są znane
zbudzę moją harfę i uraczę się melodią.
Odgonię muszki co siostrze się uprzykrzają,
odgonię niebezpieczeństwo.

Tobie Panie zaufałem…

Panie ulituj się nad ludzkością,
przygarnij nas znów byśmy Imię Twe
wysławiali. Dobry jest Pan i bliski tym,
którzy go szukają. Kochamy Cię Panie!

Jesteś samym Miłosierdziem, leczącym
ludzkość z ich wad. Panie ulituj się nad nami.
Oczyść nas i niepokalanymi do siebie dojść dozwól.
Bądź Panie, leczącym balsamem. Ulituj się…

Jesteś zdrojem łask, zawsze z nami,
bądź i dzisiaj. Panie daj nam poznać jak Cię
uwielbić i oddać Ci chwałę. Bo Ty jesteś,
i nie ma innego. Przyjmij Boże prawdziwy ofiarę
jakiej wymagasz: ofiarę z naszych grzechów
z naszej złej woli.

Przebacz zatem, wszystko co nas oddziela
od Ciebie. Proszę Cię za ludzkością, by
się odnalazła dzięki Tobie. Ty jesteś
naszym celem i Zbawieniem. Tobie Panie zaufałem,
nie zawiodę się na wieki…