Na twarz przed Panem i Królem

Nasze zadanie na dziś i jutro,
życie obecne i przyszłe to Uświęcenie.
Co ci będzie po tym jak to przeczytasz
a nie odniesie w Tobie moje Słowo skutku?

Skutkiem tego pouczenia niech będzie
Uświęcenie. Proś o Oświecenie kapłanów
i swej duszy. Módl się a Bóg wyprowadzi
z tego zajęcia błogosławieństwo i przestaniesz…

Uświęcenie zdobywa się przez modlitwę.
Praca i odpoczynek są jakby owocem modłów,
i radzę wam jedno: bądźcie szlachetnymi ludźmi.
Światłość to Mądrość której Ciemność nie ogarnęła.

Uświęcenie przez pracę jest gdy czynimy ją z Miłości,
tj. ze szczerą i dobrą intencją. Padnij w świątyni dziś
na kolana przed Panem, kto wie może w nas
sobie upodoba?

Odnośnie Mądrości

Mądrość jest warunkiem koniecznym
do poznania Woli Bożej. Módl się o Mądrość
a nie zbłądzisz. Pełnij Wolę Bożą a staniesz się
roztropnym. Oddaj Panu swoją wolną wolę…

Prawdziwe Życie w Bogu nie ma kresu,
gdyż ono trwa faktycznie w Miłości zwycięskiej.
Miłość bowiem wszystko przetrzyma.
Jeśli szukasz kierownika Duchowego – zdaj się na Jezusa.

Trwa właśnie Wielki Tydzień, nie pozwól by
przeszedł On bez echa w twym Duchu.
Jesteśmy Istotami złożonymi trynitarnie,
z Ducha, duszy i ciała. Dlatego to możemy mówić,

iż w Niebie wszyscy będą Jednością – poprzez Ducha.
Łaska świętości jest darmo dawana każdemu,
kto chce ją przyjąć. Bóg jest przy nas obecny.
Bóg chce każdego przyprowadzić do swej bliskości.

o Dobroci Ojca Świateł

Bóg jest łaskawy, pełen Dobroci.
Wie czego potrzebujemy i daje nam
odczuć swoją Miłość Zwycięską.
Żadne cierpienie nie idzie na marne…

Ponówmy swe zawierzenie rodzaju ludzkiego
Bożej Dobroci. Kochajmy Pana z całego serca,
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
Lecz bliźniego swego kochajmy mocniej od siebie.

Bóg dał nam się poznać i jest łaskawcą,
źródłem wszelkiego Dobra. Jemu zaufajmy na wieki.
Kochajmy Pana z całego serca, On wie czego potrzebujemy.
On nie dopuści do nas Złego ducha nieporządku.

Prośba o przebaczenie i odstąpienie od kary…

Panie ulituj się, wspomnij iż jesteśmy
Narodem gdzie Matka Twoja i Duch Twój
odbierają szczególną cześć.

Panie ulituj się, wspomnij iż dziś wielbiłem Cię
i wysławiałem Miłość Twą niepojętą, i ukrzyżowaną.
Panie wejrzyj na nasze przyszłe wielkie modły,
a zagniewanie za tymi słowy się odwróci.

Panie ulituj się ocal nas jak za czasów Augustyna Kordeckiego
ocaliłeś Częstochowę, tak dziś ocal Polskę i Hrubieszów.
Panie wejrzyj iż ja to Ci poświęcony Syn Świętego Ducha
pewnego wieczoru narysowałem Anioła, duszę przepiękną.

Panie wejrzyj i powstrzymaj Swoją Karzącą Rękę
i wzbudź w nas wdzięczność dla Miłości miłosiernej
Ojca Świateł a Stworzyciela Nowego Jeruzalem, Ziemi i ludzkości.
Obróć to co się dokonało na błogosławieństwo,
bo „kto Miłuje Pana i Boga swego temu wszystko na dobre wychodzi”.

Niechaj Matka Ziemia okaże się posłuszna głosu Miłosierdzia,
i obdarzy nas jutro i w wieku przyszłym dobrą pogodą,
dobrym błogosławionym Ludem Bożym. Panie odstąp od kary,
Panie Oczyść nas poprzez Miłość Swoją a nie tragedię.

Panie ulituj się nad Ludem Twoim Świętym Imieniem nazwanym,
i poślij Anioła zdolnego związać Buntownika.
Michale Archaniele – Polska, Hrubieszów i ja ufamy Ci
i uciekamy się do Ciebie. Przyjdź Panie Jezu! Pokój wszystkim Świętym.Amen.