Bóg jest Miłosierny

Słowa prowadzące do prawdy i wiary
są najcenniejsze, bo dobrze użyte.
Nawróć się Polsko do Pana,
bo grzechy Twoje opóźniają zbawienie!

Zastanów się czytelniku kiedy ostatni raz
byłeś u Komunii św.? Już czas do niej przystąpić.
Pójdź jeszcze dziś do kościoła
i błagaj z serca Pana, On Cię miłuje i czeka.

Trwa Wielki Post i to jest czas
aby nawrócić się do Boga. On Ci wszystko przebaczy,
nie lękaj się przystąpić do spowiedzi.
Proś o światło Ducha Świętego przed spowiedzią.

Nawróćmy się do Pana, błagajmy Go o Miłosierdzie.
Niech nam da poznać Jego Świętą Wolę
i wypełnijmy ją wiernie. On zna nas najlepiej,
Jemu zaufajmy na zawsze, od wieku aż po wiek.

Rada na dziś

Prawdziwą Mądrością jest szukanie,
szukanie Woli Bożej gdyż z niej to
wypływają wszelkie owoce.
Radujmy się!

Nie tylko w Hiszpanii będzie lato,
Raj nas czeka – oto co przekazuję.

Wcześniej uderzy w Ziemię Kula Zbawienia,
i Bóg powie: „Oto zniszczyłem Ziemię,
i oto tworzę nowe niebo i Nową Ziemię”
Tymczasem – uświęcajmy na maksa.

Do Komunii św. przystępujmy jak najczęściej
z samej Miłości do Boga aby Mu sprawić radość.
Dziękujmy Panu na gitarach każdy jak umie.

Najlepszy Owoc!

Największym owocem jest świętość,
i świętym będzie każdy uciekający się
do Pana. Błogosławmy zawsze Panu,
On jest naszą ostoją. Niech nas oczyści…

Pan dopuszcza pewne nieszczęścia,
a to po byśmy mieli udział w Drzewie Życia.
Szatan jest powodem grzechu i istnieje…
Lecz należy pokonać pokusę, ją poznać
że nie daje owocu i wybrać dobro.

Wybierajmy Dobro, jutro niedziela…
to dobry czas aby przystanąć
i zaznać Łaski w Komunii z Bogiem.
On jest najzdolniejszy, bo jest źródłem.

Wstawiennictwo Maryi mnie wspomaga!

Pan nas kocha, bo nas wybrał
byśmy Mu służyli najlepiej jak potrafimy.
Dlatego wierząc w Niego mamy pośród nas
Jego Królestwo Pokoju i Łaski. Ufajmy Mu dozgonnie.

Pan chce nas dla Swojego Zbawczego planu,
i nikt się nie zwiedzie na Nim. Ten zbawczy plan
to jest doprowadzenie każdej duszy
do stanu łaski zbawienia wiekuistego.

Ufajmy zawsze Panu i jego prawdziwym wiernym,
pieniądze dajmy szczególnie potrzebującym,
mi niekoniecznie choć darem ofiarnym nie wzgardzę.
Są wśród was ubodzy, którzy potrzebują łaski,

łaską tą jest modlitwa. Jej potrzeba najmocniej,
dlatego dam wam przykład: „Przyjdź Duchu Święty, przyjdź
dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca
Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Amen”

Ku skrusze

Bóg jest doskonały i jakże wspaniale
jest skupić się tylko na Nim, który się nie myli?
Droga taka jest błogosławiona,
starajmy się Panu przypodobać, to nie zginie.

Zdajmy się wyłącznie na Miłosierdzie Boże,
uznajmy swoją grzeszność i niedoskonałość
zamiast mydlić sobie oczy i mówić, że nie ma
w nas grzechu i błędu. Te rzeczy zostawił w nas

grzech pierworodny. Jutro jest niedziela, więc
i okazja do przystąpienia do spowiedzi…
Pomyśl czy nie powinieneś, lub powinnaś się wyspowiadać,
oczyścić to co najcenniejsze – swoją duszę.

Prośmy Ducha Świętego by nas we wszystkim oświecił,
i proś Go koniecznie przy jutrzejszej spowiedzi.
Wtedy odniesiesz korzyść z Sakramentu.
Panie, błagam Cię – przywróć nam Twoje Królestwo.

Niech spełnią się słowa św.Jana Ewangelisty i zstąpi
od nieba Nowe Jeruzalem. Dziękuję wam, którzy się modlicie!
Panie, błagam przyśpiesz Pierwsze Zmartwychwstanie.
Niech zstąpi na nas ta Wielka Łaska.

Pan Cię miłuje

Pan jest samym Miłosierdziem,
on miłuje nas. Pozwolił nawet by Jego
Syna dać na zmartwychwstanie.
Jezus powstał prawdziwie.

Ufajmy dlatego Jezusowi, On jest Dobry.
Zdajmy się na Miłosierdzie Boże,
w nim są przepusty łask. Jezus wiedział,
co na niego miało przyjść, rozważając

Jego mękę poznamy jak bardzo nas Umiłował.
Jezus był przebity za nasze grzechy,
ale po to by wprowadzić ludzkość do Raju.
Rozważajmy Mękę Pańską i uczmy się od Niego Miłości.

Jest samym Miłosierdziem, i tym którzy wierzą
w Jego imię dane jest Życie Wieczne. Ufaj Panu!
Życie wieczne jest łaską, której Pan nie odejmuje.
Kochaj każdego człowieka, kimkolwiek jest.