Słowo na niedzielę…

Kiedy patrzycie na dni niedzielne, z pewnością
zachwycacie się wtedy piękną pogodą.
I tak może być w każdym dniu, ale należy
się w ciągu niego wytrwale i heroicznie modlić.

Bóg zna nasze pragnienia i jest tak blisko nas,
że nawet my tak blisko siebie nie jesteśmy.
Jest bliżej nas niż my sami siebie. Pomyśl czytelniku,
kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi… Może już czas oczyścić się?

Nie trwóżmy się zbytnio o dzień jutrzejszy,
starajmy się wykorzystać teraźniejszość.
Jak najbliżej być Pana i prośmy Go aby i On
zstąpił do naszych istot. Ufajmy Jego opiece.

Bądźmy dobrymi chrześcijanami, Bóg jak Miłość
istnieje faktycznie, inaczej nas by nie było.
Bowiem pochodzimy od Niego, chciał naszych istot.
Powierzmy swe modlitwy za tych, którzy
potrzebują nawrócenia.

Świętość celem…

Teraz i na zawsze trwają: wiara,
nadzieja, miłość. Z nich zaś największa
jest Świętość. Świętość to prawdziwa
Mądrość życiowa. Bądźmy świętymi…

Bądźmy Świętymi bo Bóg jest Święty,
pragnijmy Dobra a odrzucajmy Zło.
To było wolą Nazarejczyka, abyśmy
byli świętymi. Świętość to najcenniejszy dar.

Potrzebna jest by świętość była pełna,
Miłość do bliźniego i Boga. Pokora zaś
to grunt na którym rosną wszystkie cnoty.
Będziesz o tyle wielki, o ile pokorny.

Zachowajmy czystość pragnień i intencji,
stawajmy się bogami. Po to żyjemy by się
nimi stawać. „Bogami jesteście” jak pisał Dawid,
a powtarzał za nim Nazarejczyk. Świętość to nasz cel!

Dla Boga się narodziłeś…

Jeszcze niedługo, a stanie się,
zakrzykniemy bo nie przyjdzie noc.
I będzie weselisko w każdym domu,
i pić zioła będziemy na umór.

Mesjaszu, wtedy przypomnę Ci
czym dzieliłeś się z bliźnim. Mam wiele do powiedzenia,
ale to co mówię wam, mówię wszystkim:
„Kochajcie wszystkich ludzi!”

DODATEK
św.Maria Magdalena była blondynką, radujcie się!
św. Jan Ewangelista był podobny do Jezusa, często
brany za Jego młodszego brata dzieliło ich 10 lat.
Pozostał przykładem czystości.

Prawda o Polsce…

„Bądź szczęściem Boga Ojca,
a przyjacielem Jego Syna,
natchnieniem dla Ducha Świętego!”

Oto jak są życzliwi Aniołowie Michała,
oni błogosławią…
Ja także wam Polacy błogosławię,
bo Bóg nam błogosławi skutecznie.

On chce zachować nas od Złego,
nasycić obfitością Życia,
tchnąć wreszcie w nasze dusze Łaskę,
byśmy od ciosów nieprzyjaciela nie poginęli.

Prawda o Polsce jest taka, że powinna
pozostać rdzennie katolicka.
Prawda o Polsce jest taka, że modlitwa
różańcowa jest naszym Orężem.

Tylko tak zwyciężymy Polską rację stanu.
Tylko tak sprawimy że świat będzie piękniejszy,
I oto przekazuję wam przesłanie:
„Bądźmy świętymi!”

Dobry owoc naszej męki…

Dobrym owocem naszej męki,
może być wiele rzeczy. Na przykład
pokój i przyjemność podczas słuchania
melodii kojących zmysły…

Dobrym owocem męki Pana jest radość i pokój.
Innym dobrodziejstwem jest nawrócony,
który pragnie faktycznego Oświecenia.
Bóg powiedział, i stało się…

A jeśli umiłujesz Prawdę, wtedy okażesz się zwycięzcą.
Mi nic po tym że prowadzę stronę,
ale Ty możesz dzięki niej być oświeconym…

Bóg bowiem mnie nie potrzebuje
dla swej Chwały, gdyż może ze śniegu
wzbudzić sam dla siebie to czego pragnie,
a jego dobrych zamiarów nie ma końca!

Słowo dziękczynienia…

Dziękuję Ci Panie za piękną pogodę,
że niedługo przyprowadzisz nam wiosnę.
Minie śnieg i mróz,
przyjdzie ciepło tu.

Jak dobrze jest wiedzieć, że istniejesz!
Dobrze jest czynić wszystko na chwałę Bożą.
Apostołowie mieli Cię Panie tylko 3 i pół roku,
wyczekujmy Pierwszego Zmartwychwstania.

Panie bądź ze wszystkimi którzy potrzebują
oczyszczenia. O to dziś proszę i ufam, że
wszystko otrzymam od Maryi.
Pamiętajmy kto nas zrodził dla Chrystusa!

Kto jest naszym Panem?

Wszyscy, którzy czytacie wiedzcie
że Bóg i Jego Miłość istnieją po to
by dać nam prawdziwe Szczęście.
W Nim szukajmy schronienia.

Jeśli ktoś przyjmuje Boga, przyjmuje także
prawdę o sobie gdyż od Niego wszyscy pochodzimy.
Kochajmy Go zatem i kierujmy się przykazaniami.
One nie są ciężkie, a każdy Polak je słyszał.

Musimy być narodem posłusznym Bogu,
jako Jego chwała powinniśmy być przykładem.
Dlatego wołam do Ciebie – otwórz się
na Jego Miłość i łaskę. Po to właśnie jest Kościół.

Każdy z nas dostał pewien czas na
wzrastanie w łasce. Dobrze go wykorzystajmy.
Niebawem przyjdzie Królestwo na świat,
pamiętajmy kto jest naszym Panem.

Okaż Panie łaskę…

Okaż nam Panie łaskę, byśmy mogli
w Twej obecności szczerze się weselić.
Przyśpiesz Pierwsze Zmartwychwstanie,
te dni szczęśliwe dla nas i dla Ciebie.

Na pewno chcesz przyśpieszyć te dni,
dlatego wejrzyj Panie na me słowa,
w których wołam do Ciebie o Miłosierdzie.
Jeśli przyśpieszysz teraz Zmartwychwstanie

więcej dusz będzie w nim uczestniczyć…
Dlatego wołam i proszę, błagam i żebrzę,
zdroju łask dla ludzkości. Niech się dzieje wola Pana.
Przyjdź Panie, nie zwlekaj… kochamy Cię.

Spraw Panie by dobrzy ludzie na świat się rodzili,
a wszyscy chcieli pełnić Twoją wolę aby na Ziemi
było tak jak jest w Niebie, byśmy wszyscy byli
Ci posłuszni. To jedyna droga do Pokoju.

Panie, ulituj się…

Błogosławmy Pana, że dał nam gitary
byśmy mu wdzięcznie przygrywali.
Dziękujmy na instrumentach strunowych
nieśmy swoją piękną pieśń!

Panie na darmo się trudzimy jeśli nie spojrzysz,
na darmo wołamy jeśli nie przyjdziesz…
Przyjdź zatem i pociesz,
przyjdź więc i uświęć w Prawdzie.

Jesteś Miłosierdziem i chcesz zbawić świat,
kocham Cię Panie i pragnę miłować mocniej.
Ty jesteś wielki, a ja pragnę pokory, czystości i Miłosierdzia.
Pozwól mi Panie być Miłosierdziem dla Ciebie i bliźniego.

Panie nie dopuszczaj na nas grzechu ani nieszczęścia,
przyśpiesz, błagam Cię przyśpiesz Pierwsze Zmartwychwstanie.
Dziękuję Ci za dobrą pogodę i słońce. Jutro będzie lepiej.
Niech świeci Panie słońce tu i wszędzie. Będzie wtedy weselej…

Panie ulituj się nad ofiarami kataklizmów,
niech pójdą na nich moje modły i błogosławieństwa.
Wierzę Panie, że im to wynagrodzisz, bądź Litością,
powstrzymaj Panie Swe Świętego zagniewanie…

Pan nas miłuje

Bóg jest dobrocią, dlatego nie odwracajmy się
od Niego. Jeśli szukasz prawdy, znajdziesz ją
w Jezusie. On kocha swe owce i daje życie za nie.
Ufajmy zawsze Panu, Bogu Wszechmogącemu.

Jest Jeden Pan, Jego naturą jest Miłość.
Kochajmy więc Go i zachowujmy przykazania,
one nie są trudne. Słuchajmy nauczania Kościoła,
on naprawdę głosi łaskę i Miłosierdzie.

Nie odrzucaj żadnego z przykazań,
przeczytaj encyklikę papieską, Jezus jest Dobry.
On nie oszuka nas ani nie zdradzi.
Jest samą Miłością której tak szukamy.

Poświęćmy się całkowicie Bogu, by w Nim
odkryć pełnię istnienia. Oddajmy życie Bogu,
aby w Nim zatonąć na wieki, On nie kłamie.
Nawróćmy się do Pana, On nas kocha jak dzieci Swoje.