Cnota to Moc…

Kuszeni są wszyscy, grzeszą tylko ci
którzy chcą zgrzeszyć.
Jeśli martwisz się zachowaniem czystości,
proś o czystość umysłu a nie zbłądzisz.

Szatan posługuje się czasem myślą,
abyśmy pobłądzili. On podsuwa myśl,
a my sądzimy że to prawda, tymczasem…
jest to jego zamysł by pokusę zesłać.

Prośmy o czystość umysłu, przed każdym
czynem – słowo lub myśl. Módlmy się do Trójcy
aby powstrzymać pochód szatański. Jego potomstwo jest
naszym nieprzyjacielem i wrogiem. On zaś…

Walczmy z nim swoimi cnotami,
nie dajmy mu dojść do głosu! Jest Ojcem Kłamstwa
i w prawdzie nie wytrwał. Można żyć czystym życiem,
a Bóg może każdą duszę natchnąć Miłością i Cnotą.

Okażmy się jednością

Kochajmy Pana, który z Miłości
do ludzkości przybrał ciało z Maryi Dziewicy.
On jest naszym pokojem i szczęściem.
Radujmy się zawsze w jego Obecności.

Pan jest Miłosierny i tego pragnie od nas…
abyśmy poznali jego imię i radowali się z nim.
Jest Miłosierdziem i Żyje prawdziwie.
Radujmy się z Jego dobroci.

Bóg miłuje swój Lud i chce jego życia,
prośmy o natchnienie i pełnijmy wolę Bożą.
Okażmy się jednością by świat poznał
Imię swojego Odkupiciela.

Żyjmy w cieniu Jego skrzydeł, bądźmy
Jego radością. On nas Odkupił… dlatego
powinniśmy się radować. Żyjmy w szczęściu.
Wszystko co nam dał nie zginie, ulegnie
przemienieniu, abyśmy poznali że Pan nas kocha.

Rada bogactwa

Jeśli chcesz być patriotą, wydawaj pieniądz.
Państwo nasze się bogaci z każdym groszem.
Spójrz na rachunek z markjetu:
tam podatek VAT w uśmiechu…

I nie mów, że ja fraszki piszę…
to prawda, czym Cię raczę.
I napiszę tu jeszcze wiele,
aż w Pierwsze Zmartwychwstanie zajdę.

Oto już dzień, dzień minął.
I bliżej Królestwo jak strzelił,
pożegnamy się więc z Zimą.

Grzechy opóźniają…

Jeśli synu, bądź córko w aniele postaci
pragniesz życia i chcesz by Królestwo
zawitało za Twoich dni…
Musisz się wyspowiadać!

Ja wiem że będę istniał.
A ty co myślisz o swoim grzechu?
Ja się wyspowiadałem już z niego.
Oczyść się poprzez umycie rąk.

Co jeszcze mam Ci powiedzieć?
Jestem „brzemię Pańskie”!
Już konałem nawet, by dać ulgę Aniołom.
A Pan dał mi Życie bym nie zginął…

Bóg trwa wiecznie i Jemu będę prorokować.
Wybierz lepszy chleb dla siebie, lepiej być sam.
Małżonka to nie szczęście, potomstwo to gęba…
do wykarmienia. Taki jesteś bogaty? Oddaj Panu Chwałę!

Wielbimy Cię Panie, wysławiamy…

Wielbimy Cię Panie, wysławiamy bo Cię kochamy.
Jesteś nam pomocą, pociechą niewymowną.
Sterem i okrętem zbolałej ludzkości,
niech się dzieje wola Twoja Panie.

Niebawem ogłosimy Twoje Królestwo,
chwalmy Cię ponad niebiosa.
Ty jesteś nie ma innego, kochamy Cię.
Chcę wśród prawych opowiadać Twoje dzieła.

Jesteś Miłosierdziem, i wielbimy Ciebie.
Okazujesz się lekarstwem dla naszych dusz.
Wsław swe Ramię, powtórz Cuda.
Niech nasza Miłość zapragnie Cię mocniej.

Wierzę Panie, że mnie podtrzymasz i uzdrowisz.
Ufam Ci chcę być świadczącym o Miłości
Boga do stworzenia. Chwalmy Pana,
i wysławiajmy do wszystkie czasy.

Dziękuję Ci Panie za ufność nam daną,
że spełnią się słowa dane od Ciebie.
Przyjdź Panie! Niech słowa podziękowań
spłyną na ludzką Ziemię, która nie wyda na świat
złego owocu.

Pan naszą Ostoją…

Pan naszą ostoją, zachowujmy przykazania.
Odrzućmy wyuzdanie i żyjmy jak Dzieci Boże.
Bądźmy godni życia wiecznego
Jemu na zawsze poświęconego.

Panie wsław Swe ramię, powtórz Znaki,
objawi mi swoją wolę i natchnij wiarą.
Umocnij nadzieję, okaż Miłosierdzie.
Niech na Ziemi będzie jak w Niebie.

Dałeś mi Panie obietnicę, niech okaże się Prawdą.
Tchnąłeś we mnie nadzieję, niechaj się wypełni ona.
Bądźmy darem dla Ciebie, wynagrodźmy Ci Twoją Miłość,
wynagrodźmy Ci nasze grzechy.

Ty jesteś nie ma innego, dziękuję Ci i błagam.
Nawróć narody, aby przyjęły Twoją naukę.
Proszę Ci o żywą wiarę, dobrą pokorę,
silną czystość i mocną Miłość. Okaż się Miłosierdziem!

Okaż Panie swoją Dobroć…

Wzywajmy Pana z Miłością, chwalmy Jego Imię.
Jego Ręka niech będzie z nami i poszerzy granice
nasze. Pokój dalekim i bliskim!
Niech będzie na Ziemi tak jak i w Niebie…

Dobrze jest wiedzieć że istniejesz Panie,
dziękować Ci jest wspaniale, Ty nas nasycisz.
Przyśpiesz Panie Swe królestwo w świecie,
niech zawita do nas Era Pokoju.

Spójrz Panie na nasze błagania o pokój,
Tysiącletnie Królestwo Chrystusa niechaj do nas
zawita i pozostanie… Wsław Swe Imię Panie.
Otocz opieką swój Kościół, ześlij łaskę chrztu dla pogan.

Niech wszyscy ludzie na Ziemi poznają że Jeden jest Pan,
i uwielbią Go na tyle na ile On sam tego pragnie.
Oświeć nas Panie, Zmiłuj się nad nami.
Okaż swą Dobroć i Miłosierdzie, powtórz Swe znaki i Cuda.

Zbawienie nasze bliskie…

Królestwo Niebieskie przyjdzie do mnie
jeszcze w tym życiu, dożyję tego a mam
25 lat. Weselmy się zatem, bo bliskie
jest nasze zbawienie. Era Pokoju nas czeka!

Dobry jest Pan, Jemu się oddajmy na zawsze.
Miłosierdzie jest Jego pragnieniem,
aby Świętości nam udzielić. Wzywajmy Pana!
Chwalmy Go i dziękujmy Mu na gitarach…

Jak wspaniałe jest Imię Jego i serce Jego.
Jest On troskliwym Ojcem kochającym swe dzieci.
Sprawia, że słońce świeci i gwiazdy w nocy migoczą.
Nadaje nam imiona abyśmy wierni mu pozostali.

Pozwala nam grać na gitarach, dla nas je stworzył.
Chce naszego szczęścia, niebiosa roztworzył.
Nie wahajmy się okazywać mu wdzięczności,
prośmy o pokój i zmiłowanie nad światem.

Dobroć Boga…

Poznajmy, moi drodzy swe słabości.
Nie idźmy za namiastkami szczęścia,
prawdziwą Wartość może dać tylko Bóg.
Panem jest Jahwe, Jezus i Paraklet.

Żyjemy bo Pan, miłośnik Życia darował nam je.
Odrzućmy fałsz, czuwajmy na niepogwałceniem szabatów,
czyli sobót. Jest to bowiem dzień dziękczynienia, Panu poświęcony.
Nie wahajmy się wyrażać mu dziękczynienia poprzez słowo czy grę.

Dzieci moje, żyjmy w Prawdzie. Klękajmy do Komunii św.
bo wtedy oddamy Chwałę Panu. Jesteśmy jego wybranymi,
wiernymi, powołanymi. Wynagradzajmy mu za nasze grzechy,
kochajmy Boga Ojca i Syna i Ducha za ich łaskę i świętość.

Bóg wszędzie przyjdzie…

On wszędzie przyjdzie, wołajmy Go!
On wszystko przeniknie, pragnijmy Go!
Bóg zna wszystko co stworzył,
a grzechu i piekła on nie utworzył.

Piekło wzięło się z grzechu, mówi przecież Pismo,
iż szatan miał nogi i był na drzewie. Jak był na drzewie
Poznania Dobra i Zła, tzn. także pożywiał się jego owocem.
Tak, pożywiał się ale którym – tym poprzez którego kusił.

On karmił się owocem Poznania Zła. Bo jest ojcem Kłamstwa
i w prawdzie nie wytrwał. A ty na pewno czytałeś kiedyś
horoskopy, owszem i ja czytałem ale strasznie przez nie
pobłądziłem. Odrzuć Magię, pamiętaj zawsze Dekalog.