Crux Sancta sit mihi Lux!…

Modlitwa wynagradzająca i czyn owaki
ściąga na osobę morze błogosławieństwa.
Niech się weseli naród Chrystusowi wierny
niech się bogaci naród Duchowi poświęcony.

Wynagrodzę Ci Panie twoją Łaskę,
jestem Ci wdzięczny i Tobie zaśpiewam.
Tobie zaśpiewam i zagram, po ośmiu latach
wydobędziesz mnie z lenistwa.

Crux Sancta Sit Mihi Lux.
Więc ulituj się Panie Jedyny.
TY jesteś, nie ma innego,
Ty istniejesz uczysz nas nowego.

I będziemy twórcami podług Twej woli,
i będziemy świętymi wyłącznie Twej chwały.
Otóż oświadczam! : „Chwalmy Pana!”
otóż oznaczam: „Po wszystkie lata!” (…)

Pax et Lux

Wiosna, ach ty! Pogrzebane nasze łzy…
Choć zima nas kuje w oczy
my nie damy się złej mocy.
Ocalimy dobro w naszych duszach.

Panie! Nie dopuszczaj nieszczęścia na Europę.
Tu wszak obraduje Twój Pomazaniec,
on jest Błogosławiony jak Ty jesteś Synem Błogosławionego…
Jeszcze pożałujesz tej powodzi.

Nawracajcie się! Kara nie jest sroga lecz
z oględnością wymierzona.
Kolor Złoty to kolor królewski,
kolor Biały to kolor zwycięski.

Wiem Panie że nie zawsze byliśmy wierni.
Ale najlepszym sposobem na nawrócenie
to danie Poznania a nie niszczenie Ziemi.
Dlatego – proszę o Poznanie i Wiarę dla istot żywych.

Cieszmy się wszyscy…

Weselmy się razem naszym Panem,
On jest Jeden w Trzech Osobach.
Zima słodka walczy z przemijaniem,
aby mróz i słońce pogodzić oba.

Patrzę na świat – oto jasność niezwykła,
widzę mój ogród – skąpany we śniegach.
Grajmy dziś Panu pieśń nową,
aby Jego Oblicze rozweselić sobą.

Będzie nam dziś weselnie, życie trwa.
Będzie nam dziś pięknie – rozwija się ta
co kolor i cześć, co dobro chce nieść.
Chwalmy Cię Panie – to najsłuszniejsze.

Panie chcę być wierny Twemu Znaku,
i ułożyć swoje życie podług Twej woli.
Dałeś mi imię nowe, oddam Ci moją dolę.
Cieszmy się wszyscy…

Szukam Twego Oblicza…

Szukam Twego Oblicza, pragnę poznać
Twoją wolę. Naucz nas ją pełnić, abyśmy
wzrastali w wierze. Kochamy Cię Panie!
Chcemy być Ci posłuszni i wierni Twym wyrokom.

Zniszcz Panie we mnie moją wolę,
zastąp ją Swoją nieskazitelną.
Wtedy bowiem, gdy Cię usłucha, wszystko będzie
błogosławić Twoje słodkie Imię.

I pustynia stanie się ogrodem,
a góry w doliny przemienisz.
Zstąp Panie na nas i natchnij nasze dusze i ciała.
Niech Duch zazna odpoczynku i wytchnienia przy nas.

Miłosierdzia Bożego pragnę i dlatego
wołam do Ciebie Królu. Słysz moje błagania.
Nachyl ucha Ty który wszystko przenikasz.
Skłoń swoją Łaskę ku nam…

Spraw by Miłosierdzie Boże ogarnęło cały świat,
a każda istota żywa wspaniałomyślnie odpowiedziała.
Tak aby we wszystkim był wielbiony Pan Bóg nasz.
Tobie Panie moc, chwała i cześć od wieku aż po wiek.

Twoje owce

Co mnie Pan wyposaża w idei
nasycić swą duszę pragnę niemi.
Aby Polska i świat stanęły się Jedno
Jego cudowne  królestwo…

Mówi Pan i nasyca duszę całą,
obietnicami i przypowiastkami.
By była ze mnie pociecha,
by był ze mnie pożytek.

Panie, wsław swe prawe Ramię!
Niech poganie poznają żeś Jedyny w Trzech Osobach!
I nie burzą się narody obce,
bo i one – Twoje owce.

Zmiłuj się Panie, do Ciebie wołam…
Ukaż się wiernym Tobie,
by Cię wielbić – najjaśniejszej Osobie.
Niech minie zimy trwoga.

Oglądać Twe Oblicze

Oglądać Twe Oblicze będę, Ono naszym
wybawieniem. Miłości tchnieniem… ocaleniem.
Jak dobrze jest czuć że jesteś Boże mój i Panie.
Grajmy Ci pieśń nową. Chwalmy Ciebie.

Ty sprawiasz, że zmieniają się pory roku,
dajesz swoje dary wszystkim. Chcesz szczęścia.
Słuchamy Ciebie i nie odstępujmy,
uczyńmy siebie uległymi wobec Twej woli.

Jesteś Panie i nie ma innego,
kochasz najmocniej, istniejesz wiecznie.
Żyjemy w cieniu Twych skrzydeł, wielbimy Twe imię.
Nazywamy Cię Ojcem i Miłość jest Twoją naturą.

Opowiadać Twe cuda i dziękować Ci jest wspaniale,
dobrze odpoczywać z myślą że chcesz tego.
Zdobywajmy Ducha i pójdź do Królestwa Chrystusa.
Kochamy Cię Panie i nie przestaniemy…

Ześlij Swojego Ducha…

Ziemia odpoczywa, śnieg opada,
jak dziwna jest ta Pani Zima…
Radujmy się, Boże Narodzenie za pasem,
składajmy Panu dzięki za wszystko i wszędzie.

Jak miło jest wiedzieć, że kochasz nas Panie.
Doskonale jest ufać Twojemu Imieniu.
Nasyć nas Panie Życiem i daj narodom poznanie,
nawróć nas do Siebie abyśmy trwali w Miłości.

Miłosierdzie Boże, oto czego potrzebujemy,
Ducha Świętego poznać pragniemy.
Niech się dzieje po Ziemi wola Boża,
niech się Ziemia dziś weseli.

Otocz nas Panie swoją opieką, ześlij Oświecenie.
Prowadź nas Panie Swoimi Drogami byśmy nie zginęli.
Oświeć nas Swoim Światłem, przyoblecz w Moc,
ześlij na nas Ducha Miłosierdzia i Mądrości…

Rządź Panie światem…

Wszystko co stworzyłeś Panie było dobre,
dziękuję Ci za to i pragnę się odwdzięczyć.
Uświęć mnie w Prawdzie! Pozwól kroczyć
Twoimi Drogami, nasyć mnie Życiem…

Chcę opowiadać Twoje cuda i dla Ciebie żyć,
chcę oddać Ci się Boże, by w Miłości trwać.
Przyśpiesz Panie Swoje znaki i cuda,
aby wszyscy poznali Twoje Imię.

Kocham Cię Panie, wypełnij moje życie.
Wylej na nas zdroje Miłosierdzia.
Niech się dzieje Twoja wola,
Boże w Trójcy Jedyny bądź błogosławiony,
rządź światem któryś stworzył!

Pragnijmy Oświecenia

Dziękujmy Panu za Jego dobrodziejstwa,
On nas nigdy nie oszuka, Jemu zaufajmy.
On sprawia że się pory roku zmieniają
i czasy ciepłe przybywają.

Wypełnij Panie swe obietnice nam dane,
panuj wśród wszystkich ludzi na Ziemi.
Rozciągnij swe królestwo po krańce,
aby wszyscy poznali słodkie imię Twoje.

Nie zwlekaj Panie w naszej sprawie, daj narodom
poznanie co do życia i przykazań takich samych dla każdego.
Spraw aby wszyscy żyli w cieniu Twoich skrzydeł
i każdy nawrócił się ze swej drogi na Twoją.

Wylej na nas zdroje Swojego Miłosierdzia,
prorokujmy według Twego Słowa.
Wypełnij swe obietnice, ześlij Oświecenie.
Pragnę faktycznego i skutecznego Oświecenia.

Błogosław nam Panie skutecznie, poszerz nasze
granice, a Twoja ręka niech będzie z nami, zachowaj
nas od złego a utrapienie nasze niech się skończy.
Panie obdarz ludzkość swoim Miłosierdziem…

Kochajmy Pana

Kochajmy Pana, On naszą ostoją.
Wielbmy Jego imię łaskawe i cieszmy się
gdy jest blisko nas. Niech nas nasyci Sobą.
Jak dobrze jest Mu dziękować!

Boże mój Jedyny jestem Ci wdzięczny
za wszystko co mi dajesz. Jesteś łaskawy
i wierny. Bądź pochwalony! Udziel nam Swego Ducha!
Doskonale jest wiedzieć, że nas kochasz.

Ty działasz cuda i znaki, błogosław mi skutecznie!
Do Ciebie należy sztuka – spraw bym był umiejętny,
chcę wyrazić Twoje Miłosierdzie w mej twórczości.
Wszystko niech się odbywa podług Twej woli!

Duchu Święty Boży, wylej się na nas byśmy poznali Ciebie.
Polska i świat niech się napełnią poznaniem Boga,
a ja niech się z dzieł Twoich weselę.
Udziel mi umiejętności i zdolności.