Oblicze Pana

Panie, pragnę Twoją wolę poznać,
i nią żyć, nią oddychać.
Jest ona bowiem samym Miłosierdziem,
ulgą po ciężkim dniu.

Niech ludzie pojmą, że ją pełnić powinniśmy,
chcesz bowiem Panie naszego dobra i szczęścia.
Zróbmy w swych sercach więcej dla Ciebie miejsca.
Oddajmy chwałę Panu! Miłujmy się…

Panie, udziel mi Swego Świętego Ducha,
nie żałuj Miłosierdzia albowiem je chcę przyjąć.
Nie odrzucaj mnie od Swego Oblicza,
natchnij mnie swoją wolą.

Niech się szerzy dzieło Miłosierdzia,
jemu powierzajmy nasze modlitwy.
Ludzie niech nie łamią przykazań,
a Polska niech będzie wierna Chrystusowi,
dzięki czemu wywyższysz ją Panie w potędze i świętości.

wola Ducha

Jak dobrze jest wiedzieć, że Duchu kochasz
chcesz dobra każdego z Twych stworzeń.
Niechaj Miłosierdzie Ojca wyleje się na nas
i wszyscy poznają że Dobry jest Pan…

Nie ustawaj Duchu udzielać się nam,
uświęcaj nas według swej dobrej woli.
Spraw byśmy wszyscy byli dobrzy
i szerzyli Królestwo Niebieskie.

Chrystus żyje! Oddał swoje dobre życie za nas,
abyśmy mieli je w obfitości. Zadośćuczynił za
nasze grzechy… jak wielki to dar!
Bóg jest między nami.

Jahwe, mój Panie znam Cię po imieniu,
Jezu naucz nas dróg prowadzących do zbawienia.
Duchu mój Oblubieńcu natchnij mnie i strzeż.
Niech na świecie się dzieje tylko Twoja, Panie wola.

Modlitwa oczernionego

Panie tych co mnie osaczyli jest więcej
aniżeli włosów na mojej głowie.
Nadaj mi Mądrość bym odpowiedział
im według Twej roztropności.

Nie pozwól by kłamca odniósł zwycięstwo,
a dla mnie przygotuj dział sprawiedliwego.
Jeśli zaś ja pobłądziłem, pokaż mi właściwą drogę.
Panie nie zwlekaj z wydaniem słusznego sądu.

Psychiatrzy zobaczyli mnie i powiedzieli:
„Oto szaleniec, niech bierze leki!”
Ja zaś nadstawiłem drugi policzek
by i w niego uderzyli.

Panie, przedziwne Twe wyroki,
do nich chcę się uciekać.
Okaż nam Miłosierdzie
wylej Swego Świętego Ducha na stworzenie.

Ja zaś pieśń nową grać będę Panu,
pisać kantyki ku Jego czci.
Nie zrazi mnie niesprawiedliwość,
olejek pachnący skropi moją szyję.

Błaganie o litość

Panie, ach mój Panie! Jak mogłem
Cię tak bezczelnie obrażać?
Czyniłem tak bo byłem nieświadomy
teraz zaś chcę kochać Ciebie.

Ulituj się nade mną, ukaż Swe oblicze,
przebacz mi bo szczerze żałuję,
natchnij bo bardzo Cię pragnę znać.
Niech ręka Twoja będzie ze mną…

Zmiłuj się nade mną według Twego Miłosierdzia,
nie skrywaj Swego Oblicze przede mną.
Nasyć mnie łaską i błogosław skutecznie.
Niech odstąpią ode mnie niegodziwcy i złe duchy,
zawstydź ich i nie daj wrogom tryumfować nade mną.

Panie, słysz moje słowa, wielbić Cię chcę.
Ale jak będę Cię wielbić jeśli nie wylejesz na nas
Swego Ducha Świętego? Ofiaruj nam owoce Ducha,
niech Polska okaże się wierna Chrystusowi,
a Ty Panie wywyższysz ją w potędze i świętości.

Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, chcę być Dobry.
Panie nie zwlekaj, daj odpowiedź mnie nienawidzącym,
okaż Swą litość według Swej mocy,
niech Twój Anioł przede mną kroczy…

Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej

Skłoń Swe ucho ku mnie Panie,
zwróć swoją uwagę na moje słowa,
okaż Miłosierdzie mnie już teraz
niech się rozpromieni się Twe oblicze nade mną.

Panie! spraw bym dobrze przeżył każdy dzień.
Błogosław mnie o brzasku
i nasyć pokojem wieczorną porą.

Niech weseli się Twój Kościół.
Panie, wołam o skuteczne błogosławieństwo,
obdarz świat obfitą łaską,
poszerz me granice, a Ręka Twa będzie ze mną.
prowadź mnie drogą prostą, udziel mi Ducha!
Niech udzieli się Duch Twym wiernym,

Lud Odkupiony niech Cię pociesza.
Błagam o łaskę na drodze prowadzącej do Zbawienia,
nie daj wrogom Kościoła tryumfować,
niech wierni bronią Krzyża w stolicy i wszędzie.

Modlitwa i napomnienie

Kocham Cię Panie, umiłuj mnie,
Boże co obdarzasz mnie ufnością.
Tyś mnie oświecił i dał Słowo,
abym wiernie pełnił wolę Twoją.

Ludu, do kiedy będziesz zatwardziały?
Dlaczego kochacie bożków a o prawdziwym Panie
zapominacie? Bogu oddajmy chwałę!
Wiedz mój drogi czytelniku, że Pan pragnie
Miłosierdzia dla nas i Jemu powinniśmy
poświęcać wszelkie modlitwy.

Ludu, zwróć się do Pana On Cię wysłucha.
Panu zaufajmy, a będzie wspaniale.
Wielu głosi:”Gdzie jest szczęście?”
Otóż odpowiadam: Szczęście jest w Bogu!
Trójco Przenajświętsza objaw nam swe imię!

Wylej w nas Swego Świętego Ducha,
obdarz Mądrością, Mocą i Światłem swoim,
albowiem jeśli tego nam zbraknie za nic
będziemy wzięci. Panie kocham Cię i wielbię!
Tobie pragnę oddać chwałę!

Modlitwa prześladowanego

Panie wołam Twej pomocy,
przyjdź mi z Mocą. Niech oddam dziś
chwałę Bogu Jedynemu.
Błogosławmy Panu!

Ja natomiast znoszę urągania doktorów,
do Ciebie Panie chcę się upodobnić.
Przyjdź Panie, nie zwlekaj, nie odniesie nade mną
tryumfu duch lub człowiek grzeszny!

Ja zaś Panu zaufałem, jemu się oddałem.
Wszystkie moje przyjaciółki Duchowi oddałem,
do Ducha należą wszystkie Oblubienice,
Ty Jeden Panie mi wystarczasz.
Niech ręka Twoja, wyciągnięta prawica będzie z nami!

królem jest Mesjasz!

Jeden jest Duch a kościół ten sam,
jedna jest Matka Ziemia a tylu ludzi.
Wołam o pokój!

On się z nas naigrawa, śmieje się kto przebywa w niebie.
Królestwo jest jedno, nie po to się ludzie rodzą by
odrzucić Miłość Stwórcy.
Pokój jak rzeka dany natchnionym, bądź Dobry.

Jezus jest Panem i Królem Polski,
nie mamy innego władcy.
Przekaż Panie sąd i berło Synowi królewskiemu,
niech Dobry mnie bije, to czyn Miłosierdzia.

Niech się dzieje miłosierdzie w Polsce i świecie,
zdobywajmy Ducha co zajmie nam każde zajęcie.
Zdobywajmy Ducha co zajmie nam cały czas,
Zdobywajmy Ducha co nas kocha.Amen

Panie potrzebujemy Ciebie byś objął Resztę
i dziedzictwo Jakuba. Nie trza mi prezydenta
bo Ty Jahwe jesteś królem Świata a Jezus Polski
i każdego ze zbawionych. Jahwe zbawia! Jahwe i błogosławi!

Panie kocham, Panie wielbię

Panie, nie odrzucaj mnie od swego Oblicza.
Spraw by każde me tchnienie Ciebie cieszyło,
albowiem Ty rozumiesz moje słowa.
Chcę być Odblaskiem Trójcy Przenajświętszej.

Panie! Kocham Ciebie! Panie! Wielbię Ciebie!
jesteś piękniejszy ode mnie.

Nie dopuszczaj Panie na nas grzechów,
a ulituj się, ulituj się nad Resztą swego Potomstwa.
Panie! Twoją wolę chcę pełnić.

Melodia duszy

Nasyć mnie Panie swoją łaską i dobrem
bym pragną już odtąd tylko Ciebie.
Spraw bym doskonałość osiągnął
i dzielił się nią z innymi.

Jak wspaniale przebywać w cieniu Twych skrzydeł,
być chroniony jak skarb cenny. Niech każdy wierny
wie że jesteś jak ojciec tulący niemowlę do policzka.
Miłość jest Twoim przymiotem dlatego ufajmy Ci Panie,
i zaufajmy twej woli świętej.

Dźwignij mnie Panie na wyżyny zdolności,
bym tym większą chwałę Ci przyniósł.
Spraw bym opisał Twą Miłość,
i prawdą okazał się być.

Twoja wola o Panie jest najwyższym dobrem,
znasz bowiem naszą słabość.
Tylko, że my nie zawsze pełnić chcemy Twe rozkazy
bo nie wiemy że są one Dobrem.

Panie spraw abym Ci zawsze chwałę przynosił,
a moja mowa i twórczość były Ci miłe.
Niech melodia mej duszy przed Tobą nie skończy się
a ja niech okażę się Tobie jako miłosierny człowiek.