W cieniu Twych skrzydeł

To szczęście Cię widzieć, Panie
i wiedzieć że istniejemy dla Ciebie.
Niech wracają pokorni do swych domów,
a prawi niech się weselą dobrobytem.

Dobrze jest prosić Cię o błogosławieństwo,
cieszyć się owocami Ducha Świętego.
Obdarz nas Mądrością, Mocą i Światłem,
bądź hojny swoją łaską!

Spuść nam Świętego Ducha Swego,
abyśmy poznawszy Twoją wolę
do końca ją wypełnili ku Twej radości.
Niech rozpromieni się Twe oblicze.

W cieni Twych skrzydeł Panie Zastępów
się chowam zawsze. Broń mej sprawy!
Niech zawstydzą się szydzący z Ciebie.

Oblubienica Ducha

Oczy twe – para gwiazd w swym blasku,
usta masz skore do śmiechu.
Włosy perliste i delikatne,
Mądrość i Miłość rządzą twym sercem.

Jesteś z córek ludzkich najpiękniejsza,
masz czar i urok który tak mnie pociąga.
Zwróć swe oblicze ku mnie i niech się rozpromieni.
Moc Ci towarzyszy w każdym czynie.

Jesteś źródłem dobroci, jak strumień przejrzysta.
Zęby wymyte w mleku jak diamenty wszystkie razem.
Bądź taka jaka mi się jawisz i czyń Miłość,
pozwól że zanucę Ci melodię.

Jesteś ucieleśnieniem cnoty i siły Dobra,
Oblubienico moja najdroższa,
która od Ciebie słodsza?

Niech się weselą synowie ludzcy i wiedzą,
oto Piękno wśród nich przebywa dzięki Twej osobie.
Uśmiech nagrodą i umocnieniem,
patrzę na Ciebie z uwielbieniem.

Barwy wiosny

Niech woń ogrodu popłynie,
my nasycimy się owocami.
Jak miłe przy tobie jest życie,
radujmy się jego darami.
Wina nam nie zbraknie
drzewa pełne owoców,
a łąki zaścielone kwiatami.

Jaka dobra pogoda, i ty…
Oto przyszła do nas wiosna.
Barwami swymi nas ubogaciła.