Piękny wiersz

Kurko kolorowa wychowuj pisklęta!
Niechaj wszystkie śpiewają zgodnym trelem.
Spraw by wszystkie były miłosierne
i trosk Ci nie przysparzały.

Zagoń kurko barwna nas do grządek
tam będziemy ziarno dziobać.
Tak by Bogu chwałę oddać
i panował dobry porządek.

Słoneczko wyjrzało! Jak dobrze…
chmurki płyną – jak pogodnie.
Życie spędzę na piciu zioła
herbata bowiem pocieszeniem.